PROREKTOR DS NAUKI

DR HAB. AGNIESZKA MACIEJEWSKA-SKRENDO, PROF. AWFiS

 

PRACOWNICY BIURA PROREKTORA DS NAUKI:

Biuro Prorektora ds. Nauki
mgr A. Katarzyna Osińska

DZIAŁ NAUKI:

Kierownik Działu Nauki
mgr Żaneta Wojdakowska

  • tel.: 58 554 72 05
  • pokój 112, I piętro
  • e-mail: zaneta.wojdakowska@awf.gda.pl
               nauka@awf.gda.pl

Główny Specjalista
mgr Katarzyna Sabela

  • tel.: 58 554 71 01
  • pokój 113, I piętro
  • e-mail: katarzyna.sabela@awf.gda.pl
               nauka@awf.gda.pl