International Scientific Conference Sport Health & Education

W dniach 18-20 czerwca 2015 roku na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sport Health & Education – complementary approatch to gymnastics” pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Celem Konferencji jest przedstawienie  aktualnych wyników badań naukowych oraz poglądów na temat pogarszającego się stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych a także wskazanie roli różnych aktywności  sportowych, zdrowego stylu życia i edukacji w skuteczności przezwyciężenia tego zjawiska.  Konferencja stworzy również doskonałą okazję do wymiany poglądów naukowców, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego i przedstawicieli środowiska medycznego wielu krajów europejskich na temat kierunków rozwoju i znaczenia szeroko rozumianej gimnastyki w aspekcie rywalizacji sportowej, zdrowia oraz wychowania fizycznego.

W programie konferencji przewidujemy sesje plenarne, tematyczne sesje naukowe oraz sesje warsztatowe dla nauczycieli wychowania fizycznego i naukowców.

Tematyczne sesje naukowe dotyczyć będą:

- Nowych trendów w gimnastyce (w sporcie, wychowaniu fizycznym i rekreacji),
- Rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej,
- Biologicznych aspektów sportu i medycyny sportowej,
- Sportu dzieci i młodzieży,
- Socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów wychowania fizycznego

W ramach sesji warsztatowych dla nauczycieli wychowania fizycznego planujemy zorganizować różnego rodzaju zajęcia:

-Pokazy lekcji wychowania fizycznego dla uczniów I etapu edukacji,
-Propozycje wykorzystania w zajęciach wychowania fizycznego współczesnych, atrakcyjnych dla uczniów form aktywności fizycznej w terenie np. parcour, freerunning,
-Planowanie i organizacja szkolnych przedsięwzięć promujących różne formy gimnastyki – festiwal talentów,
-Prezentacja nowoczesnych środków dydaktycznych wykorzystywanych w zajęciach wychowania fizycznego.

Sesja warsztatowa skierowana do pracowników naukowych będzie dotyczyła

-Systemów optoelektronicznych w analizę 3D
-Wykorzystanie czujników inercyjnych
-Elektromiografia powierzchowna
-Platformy barorezystywne
-Platformy dynamograficzne