II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rowy 25 - 26. 09. 2015 - Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce

Cel konferencji:

Wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Zapoznanie i porównanie wyposażenia ratowników wodnych w krajach UE.
Dokonanie przeglądu rozwiązań prawno – organizacyjnych dotyczących służb ratowniczych w krajach Unii Europejskie jako bezpieczeństwa publicznego.
Edukacja ratowników wodnych i współpraca z ratownictwem medycznym w aspekcie bezpieczeństwa.

Obszary tematyczne:

Bezpieczeństwo wewnętrzne, ratownictwo wodne:
System Państwowego Ratownictwa Medycznego (aspekty prawne, zarządzanie  i współpraca z ratownictwem wodnym)
Programy edukacyjne dla różnych grup społecznych
Zarządzanie w strukturach ratownictwa (edukacja, ratownictwo, rekreacja, sport, medycyna) – Management in  Rescue
Bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, ratownictwo lodowe
Nowoczesny sprzęt i środki techniczne stosowane w służbach ratowniczych
Dydaktyka ratownictwa wodnego
Organizacje ratownicze jako służby w zakresie bezpieczeństwa powszechnego
Bezpieczeństwo w różnych formach kultury fizycznej
Rola organizacji pozarządowych w współtworzeniu bezpieczeństwa na  obszarach wodnych
Promocja w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach wodnych
Udział organizacji ratowniczych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego
Działania promocyjne i edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych
Działania profilaktyczne i prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych

Sport pływacki:
Biomechaniczna diagnostyka i kontrola treningu pływackiego
Fizjologiczna kontrola efektów treningowych w pływaniu
Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
Efektywność nauczania pływania
Dydaktyka sportu pływackiego
Organizacja sportu pływackiego
Aspekty medyczne

Kultura fizyczna i sport:
Organizacja bezpiecznego - letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Filozoficzne, socjologiczne i ekonomiczne problemy rozwoju kultury fizycznej  i sportu pływackiego
Diagnostyka i kontrola w kulturze fizycznej i sporcie
Pedagogika kultury fizycznej – współczesność i przyszłość
Inne problemy edukacji, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji i sportu