Z Psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość ?

X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia
„Z Psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość ?”
Gdańsk, 15-17 maja 2015 roku

http://www.psychologiazdrowia.ug.edu.pl