DYPLOMATORIUM - 29.09.2018

13.09.2018

Serdecznie zapraszamy Pracowników Uczelni oraz Absolwentów studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) wraz z rodzinami na uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów, która odbędzie się 29 wrzesnia 2018 r.

Program:
9:00 - 10:30 Wypożyczanie przez Absolwentów biretów i tóg w wypożyczalni sprzętu sportowego

10:45 Przybycie Absolwentów na Salę Kongresową i zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem

10:45 Zbiórka Władz Uczelni i Promotorów w Sali Konferencyjnej, obok sali Kongresowej

11:00 Wejście na Salę Kongresową Władz AWFiS w Gdańsku wraz z Promotorami.

Hymn Narodowy w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Neptun” AWFiS Gdańsk

- Wystąpienie J.M. Rektora - prof. nadzw. dr. hab. Waldemara Moska

- Wystąpienie Przewodniczącej Rady Samorządu Studenckiego

- Wystąpienie przedstawicieli Absolwentów, pokazy zdjęć z życia studentów Wydziałów Uczelni

- Wręczenie dyplomów pamiątkowych Absolwentom przez Promotorów w asyście Władz Uczelni.

UWAGA!
Dyplom ukończenia studiów można odebrać w dowolnym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z właściwym dziekanatem.

Wróć