Legia Akademicka na AWFiS Gdańsk

11.12.2017

Strzelnica kontenerowa z prawdziwą amunicją bojową, pokaz dynamiczny drużyny piechoty oraz symulator Śnieżnik z dwoma stanowiskami ogniowymi – to tylko część atrakcji, które już jutro towarzyszyć będą prezentacji pilotażowego programu MON „Legia Akademicka” na naszej uczelni!

W najbliższy wtorek 12 grudnia w godz. 12.00-15.00 w Sali Kongresowej AWF Gdańsk odbędzie się wykład inauguracyjny pilotażowego programu Legia Akademicka” – ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów. O specyfice projektu, możliwościach dołączenia i korzyściach, wynikających z przystąpienia do LA opowie Doradca Ministra Obrony Narodowej Grzegorz Matyasik oraz Pułkownik Remigiusz Żuchowski. Organizację wydarzenia wspiera partner społeczny programu Obrona Narodowa.

Po wykładzie weźmiecie udział w pokazie dynamicznym drużyny z Pomorskiej Obrony Narodowej, prezentacji wyposażenia indywidualnego żołnierza piechoty oraz prezentacji BSP. Będziecie też mogli spróbować swoich sił na symulatorze strzeleckim Śnieżnik oraz na strzelnicy kontenerowej!

- Legia Akademicka to projekt skierowany do studentów, którzy w ramach swoich codziennych zajęć mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym, by potem, w wakacje odbyć dwudziestojednodniowe szkolenie na poligonie – mówi Pułkownik Remigiusz Żuchowski. - Legia Akademicka to szansa nie tylko na rozpoczęcie kariery w polskiej armii, ale przede wszystkim możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia i niecodziennego wpisu do CV. Uczymy m.in. taktyki i przywództwa, a to  przecież niezwykle cenne umiejętności na rynku pracy – podsumowuje Pułkownik Żuchowski.

 ***

 Legia Akademicka to pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów uruchomiony w 2017 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program składa się z części teoretycznej, trwającej 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów oraz części praktycznej na poligonie trwającej 21 dni (szkolenie podstawowe), 42 dni (szkolenie podoficerskie).

Legia Akademicka skupia się na uzupełnieniu rezerw sił zbrojnych oraz budowaniu zaangażowania proobronnego społeczeństwa. Do tej pory zostało utworzonych ponad 130 grup, w których znalazło się ponad 4 tys. studentów-ochotników. Na 98 uczelni państwowych i wojskowych, w programie bierze udział aż 60 z nich.

Więcej informacji na temat Legii Akademickiej znajduje się na www.legiaakademicka.mil.pl oraz facebook.com/LegiaAkademickaMON.

 
Program:
11.30 - spotkanie powitalne przedstawiciela ministra (Grzegorz Matyasik) i płk Żuchowskiego z Rektorem AWFiS
12.00 - wykład informacyjny dla studentów na temat LA w sali kongresowej na parterze
13.00 - zakończenie wykładu i rozpoczęcie prezentacji na punktach promocyjnych:
- pokaz dynamiczny o 13.30 przed budynkiem głównym AWF w wykonaniu drużyny z Pomorskiej Obrony Narodowej
- hol główny - prezentacja wyposażenia indywidualnego żołnierza piechoty
- drużyna z Pomorskiej Obrony Narodowej i drużyna z 7 Brygady Obrony Wybrzeża z Lęborka (bezpośrednio po  pokazie)
- hol główny - prezentacja BSP - zabezpiecza Paweł Nazarewski, Obrona Narodowa.pl
- sala konferencyjna 21B na parterze - symulator Śnieżnik z dwoma stanowiskami ogniowymi - zabezpiecza Krzysztof Worach, Autocomp
15.00 - zakończenie spotkania i prezentacji, końcowe czynności techniczne.

 

 

 

Wróć