I Regaty o Puchar Rektora AWFiS

26.06.2017

I Regaty

o Puchar Rektora AWFiS

 

ZAWIADOMIENIE
o I Regatach o Puchar Rektora AWFiS - NCŻ AWFiS, Gdańsk-Górki Zachodnie, 4 lipca 2017 r.

1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Biuro regat znajdować się będzie w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku-Górkach Zachodnich. Sala konferencyjna 209-211, II piętro.
1.2 Regaty będą rozgrywane na rozlewisku Wisły Śmiałej lub wodach Zatoki Gdańskiej w dniu 4 lipca 2017 r.

2. PRZEPISY
Regaty odbędą się zgodnie z przepisami  regatowymi określonymi przez Międzynarodową Federację Żeglarską - World Sailing.

3. KLASA REGAT
3.1 Regaty zostaną rozegrane w klasie turystyczno-szkoleniowej Balt 23 Armor, bez genakerów.

4. ZGŁOSZENIA, WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1 Zgłoszenie wstępne do regat na załączonym formularzu należy przesłać na adres: maciej.szafran@awf.gda.pl do czwartku 29 czerwca. Ostateczne zgłoszenia należy dokonać w dniu regat od godziny 8.30 do 9.30 w biurze regat w Narodowym Centrum Żeglarstwa (sala konferencyjna 207-209, II piętro).
4.2 Załoga reprezentująca dany wydział lub komórkę Uczelni może liczyć max. 5 osób, ze sternikiem włącznie. Wszyscy członkowie załóg powinni pracować lub studiować na AWFiS.

4.4 Sternicy – wytypowanie sternika na czas regat leży w gestii danej załogi, ew. trudności związane ze znalezieniem sternika należy zgłaszać bezpośrednio na adres maciej.szafran@awf.gda.pl.
4.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat sternik jachtu powinien posiadać patent żeglarski.5. PROGRAM REGAT
5.1 Program regat:

PROGRAM REGAT
Regaty odbędą się w dniu 4 lipca br (wtorek) wg. następującego harmonogramu:

  • 10.00 - 11.00 - zgłoszenia do regat – sala konferencyjna 207-209, II piętro NCŻ
  • 11.00 - odprawa załóg z organizatorem i sędzią regat, losowanie jachtów
  • 12.00 - przygotowanie jachtów
  • 12.30-13.00 – planowany sygnał do pierwszego wyścigu, następne wyścigi wg sygnału Komisji Sędziowskiej
  • 16.00 - Szanty na żywo, ciepły poczęstunek
  • 17.00-17.30  – Ceremonia zakończenia regat, dekoracje uczestników i zwycięzców


5.2 Planowane jest rozegranie 3-5 wyścigów.

6. TRASA I FORMUŁA ROZGRYWANIA REGAT
6.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasie trójkątnej.

7. PUNKTACJA 
7.1 Regaty zostaną przeprowadzone systemem małych punktów.
7.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigów.
7.3 a) W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigi, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone będą do punktacji końcowej. 
7.3 b) W przypadku rozegrania 5 wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 

8. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

9. NAGRODY
Dla pierwszej załogi zostanie wręczony Puchar Przechodni. Pozostali uczestnicy regat otrzymają dyplomy i nagrody okolicznościowe.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

11. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkich szczegółowych informacji można zasięgnąć u organizatora regat:  Maciej Szafran, mail: maciej.szafran@awf.gda.pl , Beata Mackiewicz (58) 322-26-00.                           

UWAGA !

Decyzją Rektora AWFiS pracownicy Uczelni, którzy potwierdzą udział i wystartują w regatach zostają zwolnieni z obowiązków zawodowych w dniu imprezy t.j. 4 lipca 2017 r.

W imieniu Rektora AWFiS serdecznie zapraszamy do udziału w regatach !

Zdjęcie użytkownika Beata Zarach.

Wróć