Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe
Kinezygerontoprofilaktyka
Marketing w turystyce
Metody psychoregulacji
Obsługa klienta
Podstawy rachunkowości i finansów
Prawo w turystyce i rekreacji
Rozwój zrównoważony
Teoria i metodyka treningu zdrowotnego
Terapia ruchem
Turystyka kulturowa