Projekt naukowo-badawczy pt. „Trening mięśni dna miednicy z użyciem elektromiografii powierzchniowej”

(ang. Pelvic Floor Muscle Training with the use of the surface electromiography - PFMTe Project)

Zapraszamy zainteresowane studentki do udziału w projekcie naukowo-badawczym PFMTe, w którym przedmiotem badań będzie umiejętność aktywacji mięśni dna miednicy przez młode kobiety.

Mięśnie dna miednicy są istotne dla zdrowia kobiety, m. in. stanowiąc podporę dla narządów miednicy małej oraz biorąc udział w mechanizmie trzymania moczu. Umiejętność ich świadomego napinania i rozluźniania odgrywa również istotną rolę w życiu seksualnym oraz w czasie porodu.

Ze względu na lokalizację mięśni dna miednicy, nawet wykwalifikowany instruktor nie jest w stanie „z zewnątrz” ocenić poprawność ich pracy. Dlatego w projekcie PFMTe  zostanie wykorzystany NERAXON EMG & Sensors System - wysokiej klasy aparatura badawcza, przy pomocy której można obserwować aktywność elektryczną dowolnych grup mięśniowych.

Wszystkie uczestniczki projektu PFMTe po zakończeniu badań będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na specjalistów ćwiczeń mięśni dna miednicy (tytuł zawodowy aspiruje do 2 poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji). Te kwalifikacje zawodowe kierunkowane są do osób, które chcą prowadzić zajęcia w szkołach rodzenia, na oddziałach ginekologiczno-położniczych w szpitalach, w domach seniorskich oraz uzupełniać ćwiczeniami dna miednicy standardowe programy prozdrowotne dla kobiet w fitness klubach.

Wszystkie zainteresowane studentki serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

dr Anna Szumilewicz : anna_szumilewicz@awf.gda.pl

dr Marcin Dornowski: marcin_dornowski@wp.pl

Więcej informacji: