MOST

MOST AWF to program wymiany studentów umożliwiający odbycie jednego lub dwóch semestrów studiów na innej Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce.

Zasady programu zostały opisane w Porozumieniu zawartym pomiędzy wszystkimi AWFami w kraju.tl_files/pliki/MOST/m1.jpg
Pierwsza rekrutacja do programu odbyła się w kwietniu 2011 roku i od tamtej pory, cyklicznie co pół roku, do programu zgłaszają się studenci chcący przeżyć ciekawą przygodę poprzez studiowanie na innej uczelni i mieszkanie w innym mieście.

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy zapoznać się z dokumentami opisującymi zasady działania programu (Porozumienie, Regulamin, Zasady rekrutacji) oraz wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres e-mail podany poniżej oraz dostarczyć osobiście wraz z wymaganymi załącznikami do koordynatora MOST.

Rekrutacja na wyjazdy na semestr zimowy i cały rok akademicki 2015/2016 trwa do 15 maja 2015.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Krótki film informacyjny przybliży istotę Programu MOST:
www.youtube.com/watch?v=rGdurDxx-I0

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Jednym z największych atutów programu jest to, że uczestnik MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Z władzami swojego wydziału ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym semestrze. tl_files/pliki/MOST/m2.jpgMoże też wybrać dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Przedmioty może wybierać z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link http://most.uka.uw.edu.pl , umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na: http://www.most.amu.edu.pl

oraz na facebooku https://www.facebook.com/programmost2000

Informacje: Rada Samorządu Studentów AWFiS

e-mail: samorzad@awf.gda.pl
tel. 58 554 72 65