Opłaty

OPŁATY  REKRUTACYJNE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2020/2021 na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na wszystkich kierunkach wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każdy kierunek studiów na jaki aplikują na indywidualne wygenerowane konto w systemie IRK.

 

Tytułem:
Opłata rekrutacyjna  (imię i nazwisko), kierunek (wychowanie fizyczne/fizjoterapia/ sport/ turystyka i rekreacja/terapia zajęciowa), tryb (stacjonarny/ niestacjonarny), studia(I stopnia/ II stopnia).

 

Opłata jest bezzwrotna!

 

Wpłata na indywidualne konto kandydata wygenerowana w systemie IRK,  powinna być dokonana do dnia zakończenia rejestracji w systemie IRK.

 

Adres do przelewu:
AWFiS w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk