Kontakt

BIURO REKRUTACJI

inż. Magdalena Barc 58 55 47 452

Pokój 16

rekrutacja@awf.gda.pl

 

KIEROWNIK DZIAŁU KSZTAŁCENIA

mgr Izabela Posańska 58 55 47 242

Pokój 14

 

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW Z KARTA POLAKA

mgr Alicja Bielska  58 55 47 382

pok 105 A

KOMISJE REKRUTACYJNE

PO ZAMKNIECIU BRAMEK W SYSTEMIE IRK KANDYDAT BEZPOŚREDNIO KONTAKTUJE SIĘ ZE SWOJĄ KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ.

 

KOMISJA REKRUTACYJNA NR 1

Sala 108A tel. 58 55 47 332

Studia Stacjonarne – I stopnia

Kierunek:

Wychowanie Fizyczne

Sport

Turystyka i Rekreacja

 

KOMISJA REKRUTACYJNA NR 2

Sala 216A  tel. 58 55 47 430

Studia Stacjonarne – I stopnia i jednolite studia magisterskie

Kierunek:

Fizjoterapia

Terapia Zajęciowa

 

KOMISJA REKRUTACYJNA NR 3

Sala 212A  tel. 58 55 47 413 w godzinach 10.00-14.00

Studia II stopnia

Kierunek:

Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne

Sport - studia stacjonarne

Turystyka i Rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne

 

KOMISJA REKRUTACYJNA NR 4

Sala 20B  tel. 58 55 47 333

Kierunek:

Fizjoterapia – studia II stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne