Kontakt

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

Biuro Rekrutacji

Pon – Pt.  11.00 - 14.00

Tel. 58 55 47 305 (Biuro Rekrutacji), e-mail: rekrutacja@awf.gda.pl

       58 55 47 242 (Kierownik Działu Kształcenia)

       58 55 47 125 (wydział Turystyki i Rekreacji),

       58 55 47 269 (wydział Wychowania Fizycznego)

Wydział WF - komisja rekrutacyjna nr 1
Kierunek Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne – I stopień
Kierunek Sport – studia stacjonarne – I stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00.
Tel: 58 5547 332, sala 108, I p. budynek główny AWFiS

Wydział RiK - komisja rekrutacyjna nr 1
Kierunek Fizjoterapia – stacjonarne jednolite st. mgr          
Kierunek Terapia Zajęciowa – studia stacjonarne - I stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00.
Tel: 58 5547 413, sala 212, II p. budynek główny AWFiS

Wydział TiR - komisja rekrutacyjna nr 1
Kierunek – Turystyka i Rekreacja – studia stacjonarne – I stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00.
Tel: 58 5547 263, sala 203, budynek Wydziału TiR

Wydział WF - komisja rekrutacyjna nr 2
Kierunek Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne – II stopień
Kierunek Sport – studia stacjonarne – II stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00.
Tel: 58 5547 269, sala 15 B, budynek główny AWFiS.

Wydział RiK - komisja Rekrutacyjna nr 2

Kierunek - Fizjoterapia - studia stacjonarne - II stopień
Kierunek - Fizjoterapia - studia niestacjonarne - II stopień
Kierunek - Fizjoterapia - niestacjonarne jednolite st. mgr
Kierunek - Terapia Zajęciowa - studia niestacjonarne - I stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
Tel: (58) 55 47 413, sala 212, II piętro, Budynek Główny AWFiS

 

Wydział TiR - Komisja Rekrutacyjna nr 2
Kierunek - Turystyka i Rekreacja - studia stacjonarne - II stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
Tel: (58) 55 47 263, sala 203, I piętro, Budynek Wydziału TiR

Wydział TiR - Komisja Rekrutacyjna – DODATKOWY NABÓR
Kierunek - Turystyka i Rekreacja - studia stacjonarne - I stopień
Tel: (58) 55 47 263, sala 203, I piętro, Budynek Wydziału TiR

Wydział WF - Komisja Rekrutacyjna – DODATKOWY NABÓR
Kierunek Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne – II stopień
Kierunek Sport – studia stacjonarne – II stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
Tel: (58) 55 47 269, sala 15 B, budynek główny AWFiS.