Kontakt

REKRUTACJA  tel. (58) 55 47 305    pokój 105 A  I  piętro

(58) 55 47 242   Kierownik Działu Kształcenia pokój 14

 

Składanie  dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nr 2
Kierunek Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne – II stopień
Kierunek Sport – studia stacjonarne – II stopień

Kierunek Wychowanie Fizyczne – studia niestacjonarne – II stopień

Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
tel: (58) 55 47 430, sala 216 A, II piętro, budynek główny AWFiS

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nr 2
Kierunek Fizjoterapia –  studia stacjonarne II stopnia 

Kierunek Fizjoterapia –  studia niestacjonarne II stopnia 

Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
tel: (58) 55 47 413, sala 212 A, II p. budynek główny AWFiS

Egzamin z wiedzy (test wyboru) na kierunku Fizjoterapia II stopnia

st. stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się w dniach:

19.09.2019 r. o godz. 12:00 studia stacjonarne

20.09.2019 r. o godz. 12:00 studia niestacjonarne

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nr 2 i nr 3
Kierunek – Turystyka i Rekreacja – studia stacjonarne – II stopień

Kierunek – Turystyka i Rekreacja – studia niestacjonarne – II stopień

Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
tel: (58) 55 47 263, sala 203, I piętro, Budynek Wydziału TiR

 

Kontakt w prawie problemów technicznych w systemie rekrutacyjnym IRK

helpdesk@pg.edu.pl