KONSULTACJE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Dyżury, numery pokoi oraz telefony wewętrzne wszystkich nauczycieli akademickich Wydziału Turystyki i Rekreacji są dostępne w zakładce ,,DYŻURY" poszczególnych Katedr Wydziału TiR.

O wszelkich zmianach w godzinach konsultacji nauczycieli akademickich, proszę się dowiadywać w sekretariacie Zespołu Katedr Wydziału Turystyki i Rekreacji - pok. 215 (nowy budynek Wydziału TiR - I piętro), tel. (058) 55-47-125