INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Studenci,

w związku ze zmianami w planach studiów wprowadzonymi od roku akademickiego 2017/2018 wszystkich studentów rozpoczynających w tym roku naukę proszę o zapoznanie się ze znowelizowanymi Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych oraz Harmonogramem Realizacji Studenckich Praktyk Zawodowych.

UWAGA!

ZASADY  ROZLICZANIA  STUDENCKICH  PRAKTYK  ZAWODOWYCH 
W  SEMESTRZE  LETNIM  ROKU  AKADEMICKIEGO  2019/2020

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

HARMONOGRAM REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

OFERTY REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Studenci,
wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, poniżej zamieszczmy oferty realizacji studenckich praktyk zawodowych,
zarówno na rzecz AWFiS jak i w placówkach poza uczelnią,
wystarczy kliknąć odpowiedni link i już możecie zapoznać się z aktualnymi propozycjami.

Oferty praktyk wdrożeniowych na rzecz Uczelni

DOKUMENTACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Studenci,

praktykę wdrożaniową, specjalistyczną oraz specjalistyczno-badawczą,
poza uczelnią można realizować

na zasadach wolontariatu lub będąc zatrudnionym w przedsiębiorstwie.

W przypadku wolontariatu niezbędne jest podpisanie umowy pomiędzy Uczelnią a przedsiębiorstwem (szczegóły należy ustalić z koordynatorem praktyk na kierunku Turystyka i Rekreacja).

W przypadku pracy zarobkowej (bez względu na charakter zatrudnienia) niezbędne jest załączenie zaświadczenia o zatrudnieniu.

W celu rozliczenia praktyk, należy złożyć druk
"Arkusza oceny realizacji studenckich praktyk zawodowych".

Druk ten, jest uniwersalnym dokumentem niezbędnym do rozliczenia praktyki zarówno na studiach I stopnia - praktyka wdrożeniowa (po 4 semestrze) praktyka specjalistyczna (po 6 semestrze) jak i na studiach II stopnia - praktyka specjalistyczno-badawcza (po 4 semestrze). Oceny praktykanta, poprzez wypełnienie druku, dokonuje w zależności od miejsca realizacji praktyki, przedstawiciel Uczelni lub Organizatora Praktyki.
W przypadku praktyki specjalistycznej/specjalistyczno-badawczej niezbędna jest akceptacja przez kierownika danej specjalności/specjalizacji miejsca, w którym studenci realizują praktyki, czego potwierdzeniem jest jego podpis na druku skaładanego arkusza.    Zestawienie Kierowników specjalności i specjalizacji uprawnionych do akceptacji miejsc odbywania praktyk znajduje się w załączniku do pobrania.

Wpisy do protokołów w Wirtualnej Uczelni, potwierdzające zrealizowanie praktyk, dokonane zostaną jedynie po złożeniu kompletnej, prawidłowo wypełnionej, dokumentacji.

 

KONTAKT

dr Piotr Wojdakowski
Pełnomocnik 
Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych

telefon: 58 554 74 14
e-mail: praktyki-tir@awf.gda.pl

Godziny dyżurów biura studenckich praktyk zawodowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

środa w godzinach 12.00-13.00.

Zapraszam do pokoju 8 (budynek główny "A")