INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Studenci,

w związku ze zmianami w planach studiów wprowadzonymi od roku akademickiego 2017/2018 wszystkich studentów rozpoczynających w tym roku naukę proszę o zapoznanie się ze znowelizowanymi Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych oraz Harmonogramem Realizacji Studenckich Praktyk Zawodowych.

Studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2017/2018 i kontynuują ją zgodnie z planami studiów nadal obowiązują Regulamin i Harmonogram z roku 2015!

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

HARMONOGRAM REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

OFERTY REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Studenci,
wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, poniżej zamieszczmy oferty realizacji studenckich praktyk zawodowych,
zarówno na rzecz AWFiS jak i w placówkach poza uczelnią,
wystarczy kliknąć odpowiedni link i już możecie zapoznać się z aktualnymi propozycjami.

Oferty praktyk wdrożeniowych na rzecz Uczelni

DOKUMENTACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Studenci,
od roku akademickiego 2015/2016, w celu rozliczenia praktyk, należy składać druk
"Arkusza oceny realizacji studenckich praktyk zawodowych".

Druk ten, jest jedynym dokumentem niezbędnym do rozliczenia praktyki zarówno na studiach I stopnia - praktyka wdrożeniowa (po 4 semestrze) praktyka specjalistyczna (po 6 semestrze) jak i na studiach II stopnia - praktyka specjalistyczno-badawcza (po 4 semestrze). Oceny praktykanta, poprzez wypełnienie druku, dokonuje w zależności od miejsca realizacji praktyki, przedstawiciel Uczelni lub Organizatora Praktyki.
W przypadku praktyki specjalistycznej/specjalistyczno-badawczej niezbędna jest akceptacja przez kierownika danej specjalności/specjalizacji miejsca, w którym studenci realizują praktyki, czego potwierdzeniem jest jego podpis na druku skaładanego arkusza.    Zestawienie Kierowników specjalności i specjalizacji uprawnionych do akceptacji miejsc odbywania praktyk znajduje się w załączniku do pobrania.

Wpisy do protokołów w Wirtualnej Uczelni, potwierdzające zrealizowanie praktyk, dokonane zostaną jedynie po złożeniu kompletnej, prawidłowo wypełnionej, dokumentacji.

 

KONTAKT

dr Piotr Wojdakowski
Pełnomocnik 
Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych

telefon: 58 554 74 14
e-mail: praktyki-tir@awf.gda.pl

Godziny dyżurów biura studenckich praktyk zawodowych w okresie czerwca i lipca:

środa w godzinach 13.00-15.00.

W sierpniu biuro będzie NIECZYNNE.

Zapraszam do pokoju 8 (budynek główny "A")