Konferencje naukowe

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania” – Biała Podlaska, 1-3.IX.2018 - 27.01.2016

Konferencja „Koń – człowiek. Interakcje” – Gdańsk, 20-21.IX.2018 - 27.01.2016

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Joga i Relaksacja w Terapii” – Katowice, 22.IX.2018 - 27.01.2016

II Międzynarodowa Konferencja "Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja" – Tarnów, 26-27.X.2018 - 27.01.2016

UWAGA!!!

Przedłużony czas czas rejestracji do 20 czerwca 2018 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym – od wspólnoty do komercjalizacji” – Gdańsk, 6-7.XI.2018 - 27.01.2016

III Konferencja „ARS DOCENDI - ROZWIJANIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I DOKTORANTÓW” – Kraków, 10.XII.2018 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje na stonie:

http://www.arsdocendi.uj.edu.pl