Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI - podstawowe informacje

Zasady rekrutacji określają:
Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS w ramach Programu Erasmus+
Regulamin przyznawania stypendiów dla pracowników AWFiS w ramach Programu Erasmus+

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

REKRUTACJA STUDENTÓW  przedłużona do 15.05.2020
Zapraszam do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy dla studentów w ramach Programu Erasmus +:
Rok akademicki 2020/2021 – wyjazdy typu SMS (studia) i SMP (praktyka - wakacje)

Termin składania dokumentów (formularz zgłoszeniowy) upływa: 15.05.2020 o godz.13tej
Aplikację można składać w formie skanów na maila erasmus@awf.gda.pl

 

Więcej informacji Biuro Erasmusa pok. 116B lub erasmus@awf.gda.pl

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Studenci:

a) formularz zgłoszenia na wyjazd (SMS lub SMP),

b) dokument potwierdzający znajomość języka obcego (jeśli student posiada),

c) zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze studiów uzyskanej w semestrze poprzedzającym semestr rekrutacji,

d) dokument potwierdzający osiągnięcia studenta na polu akademickim (działalność w RSS, działalność w innych organizacjach studenckich, inne dokumenty ważne dla studenta),

e) list motywacyjny (należy wypełnić część Formularza rekrutacyjnego pt. „Uzasadnienie wyjazdu”).

Pracownicy:

a) formularz zgłoszenia na wyjazd typu STA, STT (Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy pracownika STA, STT),

b) dokument potwierdzający znajomość języka obcego (jeśli jest). Nie dotyczy pracowników Studium Języków Obcych wyjeżdżających do jednego z krajów, w których językiem urzędowym jest język nauczany przez nich w AWFiS.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Wyjazdy SMP/SMS

Studenci poszukujący miejsc odbywania praktyk, mogą:

a) skorzystać z portali internetowych i ofert firm, dotyczących praktyk zagranicznych:

http://www.praxisnetwork.eu
http://erasmusintern.org/
http://www.algoos.com/pl/
https://www.ies-consulting.pl/

b) aplikować o praktykę w uniwersytetach partnerskich AWFiS, które oferują praktyki w ramach umów bilateralnych:

Oradea University (www.uoradea.ro)
Universita Mateja Bela v Banskej Bystrici (www.umb.sk)
Lisboa University (https://www.ulisboa.pt/)

c) skontaktować się z miejscami, w których w poprzednich latach realizowane były praktyki w ramach Erasmus:

Hiszpania / San Firenze Suites & Spa
Hiszpania / Arrecife Gran Hotel & Spa
Dania / Sleep in Heven ApS
Hiszpania / Club Bahia Padel
Hiszpania / Hotel Florida Park
Holandia / Oasis Fitclub
Hiszpania / Tramontana Park Aparthotel
Włochy / Hostel Pisa
Hiszpania / Sunset Beach Club
Hiszpania / Vincci Seleccion Estrella del Mar

Studenci poszukujący miejsca zakwaterowania podczas wyjazdu na stypendium mogą skorzystać z miejsc oferowanych przez uczelnie / instytucje przyjmującą na studia / praktykę lub skorzystać z portali świadczących usługi pośrednictwa w poszukiwaniu zakwaterowania. Portale pośredniczące w poszukiwaniu zakwaterowania:
http://www.casamundo.pl

Wyjazdy STA

Pracownicy poszukujący miejsc dla realizacji programu dydaktycznego powinni skorzystać z ofert uczelni partnerskich dla okresu 2014-2020, dostępnych w zakładce "Uczelnie partnerskie". Realizacja wyjazdu STA możliwa jest jedynie w uczelniach, które posiadają z AWFiS podpisaną umowę bilateralną w ramach Programu Erasmus+.

Wyjazdy STT

Pracownicy poszukujący miejsc dla realizacji programu dydaktycznego mogą:
a) skorzystać listy uczleni partnerskich, dostępnej w zakładce "Uczelnie partnerskie",
b) wybrać dowolną instytucję znajdującą się na terenie UE (poza wyłączeniami, opisanymi w regulaminie wyjazdów),
c) skorzystać z ofert uniwersytetów znajdujących się na stronie: http://staffmobility.eu/staff-week-search

 

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus regulują postanowienia zawarte w założeniach programu dostępne na stronie http://erasmusplus.org.pl/ oraz dokumenty obowiązujące w AWFiS, umieszczone w zakładce „dokumenty do pobrania”.