Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu rozpoczęła współpracę z Polskim Towarzystwem Treningu Mentalnego

12.06.2019

W dniu 11 czerwca w obecności rektora AWFiS prof. dr. hab. Waldemara Moski podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku a Polskim Towarzystwem Treningu Mentalnego, którego prezesem jest dr Marek Graczyk.

„Uczelni zależy na tym, aby funkcjonowało u nas koło naukowe o profilu społeczno-humanistycznym, a także by były prowadzone zaawansowane i znaczące badania z zakresu treningu mentalnego w sporcie - powiedział rektor AWFiS prof. dr hab. Waldemar Moska – Jestem przekonany, że współpraca naszej uczelni z Polskim Towarzystwem Treningu Mentalnego przyczyni się do osiągnięcia tych celów”.

Celem podpisanego porozumienia jest współpraca pomiędzy Towarzystwem i Uczelnią w zakresie działalności naukowej, w tym przy organizacji sympozjów, konferencji i kongresów naukowych; a także w zakresie doradztwa i konsultacji przy tworzeniu programów studiów oraz praktyk i staży w zakresie treningu mentalnego; uznawania wydawanych przez Uczelnię dyplomów, certyfikatów i licencji; prowadzenia szkoleń w zakresie treningu mentalnego i umożliwienia studentom AWFiS odbywanie praktyk.

„Współpraca Polskiego Towarzystwa Treningu Mentalnego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu ma dwa podstawowe cele: pierwszy to oczywiście badania naukowe. Drugim jest doprowadzenie do uznania trenera mentalnego jako zawodu, tak aby  studenci, którzy skończą specjalizację z treningu mentalnego byli przygotowani, do wykonywania zawodu instruktora i trenera mentalnego . W psychice ludzkiej tkwią olbrzymie rezerwy, w  sporcie używamy określenia „…umysłem przekroczył możliwości ciała”. Ale też jest ona bardzo wrażliwa na wszelką ingerencję z zewnątrz, szczególnie w młodym wieku, dlatego aby pracować nad przygotowaniem mentalnym trzeba dokładnie wiedzieć jak to robić czyli posiadać zarówno gruntowną wiedzę teoretyczną jak i umiejętności pedagogiczne, dydaktyczne, psychologiczne i etyczne. W edukacji sportowców, w kształtowaniu ich postaw prosportowych i prozdrowotnych, ale także w edukacji przyszłych trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego ta wiedza i te umiejętności mentalne są bardzo ważne” – powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Treningu Mentalnego dr Marek Graczyk.

 

 

 

Wróć