Współpracujemy z Muzeum II Wojny Światowej

21.11.2018

W dniu 20 listopada 2018 roku rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prof. AWFiS, dr hab. Waldemar Moska i dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki podpisali umowę o współpracy.

Współpraca obejmować będzie działania naukowo-badawcze i dydaktyczne, mające na celu wszechstronne współdziałanie w zakresie edukacji regionalnej, przewodnictwa turystycznego, muzealnictwa i turystyki miejskiej, zarządzania obiektami turystyki kulturowej, turystyki kulturowej, techniki obsługi grup turystycznych oraz organizacji i zarządzania imprezami kulturowymi.

Współpraca między AWFiS, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Turystyki i Rekreacji, a Muzeum II Wojny Światowej dotyczyć będzie współorganizacji wystaw na terenie AWFiS i Muzeum, realizacji praktyk zawodowych studentów AWFiS, wspólnych działań edukacyjnych prowadzonych poza murami AWFiS i terenem Muzeum (szkoły, kampanie PR w mediach, działania edukacyjne w porozumieniu z poszczególnymi samorządami), a także cyklicznych wizyt roboczych studentów AWFiS w Muzeum. Dodatkowo podjęte zostaną wspólne działania na rzecz promocji Pomorza i jego walorów turystycznych w Chinach.

Szeroka i dobra współpraca między obiema instytucjami trwa już od dłuższego czasu, a podpisana umowa jest tylko jej przypieczętowaniem. Studenci AWFiS nie tylko bowiem bywają w Muzeum II Wojny Światowej jako zwiedzający, ale również odbywają tutaj praktyki i współdziałają przy dużych wydarzeniach.

 

 

 

Wróć