UWAGA - DOKTORANCI

07.11.2018

Uprzejmie zapraszam wszystkie osoby, które składały wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do biura studiów doktoranckich pok. 19 po odbiór decyzji przyznanie stypendium doktoranckiego.

Zapraszam równiez doktorantów I roku po odbiór legitymacji (z dowodem wpłaty).

Wróć