W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku zainaugurowano rok akademicki 2018/2019

04.10.2018

„Drodzy Studenci pierwszego roku, witam Was w Uczelni, której bliski jest stary grecki ideał zwany kalokagatią, ideał polegający na doskonałości cielesnej i duchowej, uzewnętrzniający się w sprawności fizycznej, jak i zaletach umysłu oraz charakteru. Żyjcie więc zgodnie z tym ideałem i przekazujcie go dalej, swoim wychowankom. Pamiętajcie też, że w każdym z Was ukryte są talenty, które czynią Was kimś wyjątkowym; że to od Was i od nas – Waszych nauczycieli – zależy, czy uda się te talenty obudzić i wykorzystać. W imieniu moich kolegów zapewniam Was, że zrobimy wszystko, aby tak się stało, bo nie ma dla nauczyciela większej satysfakcji niż ta, która płynie z sukcesów jego uczniów. Postarajmy się o te sukcesy razem!” – tymi słowami zwrócił się do Studentów pierwszego roku w przemówieniu inauguracyjnym Jego Magnificencja Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i tłum

Dzisiejsza inauguracja była wyjątkowa, rozpoczęła bowiem rok akademicki, w  trakcie którego obchodzić będziemy 50. rocznicę istnienia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Sięgając do początków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, trzeba cofnąć się do r. 1952. Wówczas powołano do życia Technikum Wychowania Fi­zycznego, a niedługo później, bo w 1957 r., towarzyszące mu Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Jednak dopiero uzyskanie w 1969 r. statusu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego otworzyło nowe możliwości działania placówki jako jednostki nie tylko dydaktycznej, ale i naukowej. Z tego powodu za początek istnienia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu uznajemy r. 1969. W r. 1973 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego (taką wówczas nazwę nosiła AWFiS) przyjęła imię wybitnego oświece­niowego filozofa – Jędrzeja Śniadeckiego, który do dziś jest jej patronem. Po dwunastu latach, w 1981 r., Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego, co stanowiło oczywistą nobilitację Uczelni, ale jednocześnie wyznaczyło jej nowe ambitne cele, zarówno naukowe, jak i dydaktyczne. Jednym z nich stało się kształcenie kolejnych pokoleń naukowców, umożliwione przez nadanie gdańskiej AWF w 1992 r. uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, zaś w r. 1999 – doktora habili­towanego nauk o kulturze fizycznej. Kolejne zmiany przyniósł r. 2001, kiedy – jako jedyna tego typu uczelnia w Polsce – Akademia Wycho­wania Fizycznego przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. Następnym krokiem na drodze rozwoju naszej uczelni był r. 2015, kiedy to otrzymała ona drugie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, tym razem na Wydziale Turystyki i Rekreacji, ponadto utworzono trzeci wydział – Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii.

Dzisiaj w ramach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu funkcjonują trzy wydziały oferujące łącznie pięć kierunków studiów – Wydział Wychowania Fizycznego (kierunki: wychowanie fizyczne i sport, realizowane także w języku angielskim), Wydział Turystyki i Rekreacji (kierunek turystyka i rekreacja) oraz Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii (kierunki fizjoterapia oraz terapia zajęciowa). Atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia są liczne studia podyplomowe, kursy i szkolenia oferowane przez Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej.

W swoim przemówieniu Rektor AWFiS przypomniał liczne inwestycje zrealizowane w ostatnich latach. W 2014 r. zakończono rozległą termomodernizację Uczelni, w r. 2015 rozbudowę mariny (II etap) w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dr. Krzysztofa Zawalskiego, zaś w r. 2018 budowę unikalnej w skali Polski Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego.  Sukcesywnej rozbudowie, dzięki programowi dotacji unijnych, podlegają też nowoczesne laboratoria AWFiS – Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie oraz Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej, a także Laboratorium Psychologii Sportu i Zdrowia, z Pracownią Psychologii Zdrowia, Pracownią Neurodiagnostyki i Neurotreningu oraz Narodowym Centrum Badawczo-Innowacyjnym Psychologii Sportu. Kolejnym krokiem milowym na drodze inwestycji realizowanych w Akademii Wychowania i Sportu będzie budowa laboratorium biologii molekularnej.

Dalszemu rozwojowi AWFiS sprzyjać będzie otrzymana dzisiaj w Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego dotacja opiewająca na 18 mln zł.

Ponadto Rektor AWFiS zwrócił uwagę na znaczący w ostatnich latach wzrost publikacji, w tym publikacji z punktacją Impact Factor (z 8 w 2010 r. do 150 w 2018 r.), a także grantów. Dużym sukcesem było również otrzymanie przez Wydział Wychowania Fizycznego kategorii naukowej A na lata 2017-2020.

Następny punkt programu stanowiło wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych pracownikom AWFiS i zawodnikom. Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczono: Halinę Choroszewską, Wojciecha Jansa, Małgorzatę Kawę i Jadwigę Ratkowską. Srebrny medal otrzymał Leszek Biernacki.

Listy gratulacyjne z rąk JM Rektora AWFiS odebrali Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński z sekcji żeglarskiej AZS AWFiS; Mateusz Biskup i Miłosz Jankowski z sekcji wioślarskiej AZS AWFiS, a także Marcelina Witek z sekcji lekkiej atletyki.

Następnie odbyły się promocje nowych doktorów i doktorów habilitowanych oraz uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów, po której cała społeczność akademicka odśpiewała Gaudeamus igitur.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Kręgosłup w sporcie” wygłosił prof. Piotr Zieliński, który omówił przyczyny bólu kręgosłupa u osób wyczynowo uprawiających sport, a także wskazał na zalety uprawiania poszczególnych sportów w procesie korygowania schorzeń kręgosłupa.

W roku akademickim 2018/2019 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu studia rozpoczęło około 2000 studentów, w tym ponad 700 studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu napłynęły listy gratulacyjne od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, a także od posłów na Sejm RP – Jadwigi Krzywonos-Strycharskiej, Małgorzaty Zwiercan oraz Kazimierza Plocke.

Inauguracji roku akademickiego towarzyszyła uroczysta ceremonia oficjalnego otwarcia Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS, którą uświetnił pokaz gimnastyczny.

Hala została oddana do użytku pod koniec  ubiegłego roku akademickiego 2017/2018. Koszt jej budowy wyniósł ponad 24 mln złotych, a wyposażenia – 4 mln. Sprzęt gimnastyczny, na którym ćwiczą zawodnicy, posiada certyfikat Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej i spełnia najwyższe światowe standardy. Ponadto w obiekcie, obok obszernej hali do uprawiania sportów gimnastycznych,  przewidziano  pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria naukowe, siłownię, pomieszczenia do odnowy biologicznej, magazyny i parking, a wszystko to jest połączone z głównym obiektami AWFiS.

Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i garnitur

„Ta hala to ogromny sukces, zarówno polskiej gimnastyki, jak i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz jej władz – powiedział złoty medalista olimpijski z Pekinu Leszek Blanik – Obiekt ten rodził się w bólach, ale tak to zwykle bywa z wielkimi przedsięwzięciami. Sprzęt, który tu zgromadzono, daje ogromne możliwości. Dwunastometrowa wysokość hali pozwala na najwyższej jakości pracę gimnastyczkom artystycznym, doskonale się nadaje także do uprawiania gimnastyki akrobatycznej, czy gimnastyki sportowej kobiet i mężczyzn. Cieszy mnie również to, że w ciągu pierwszych tygodni roku szkolnego zgłosiło się do nas mnóstwo osób chcących uprawiać gimnastykę w sposób rekreacyjny. Niemniej jednak naszym priorytetem pozostaje szkolenie zawodników, którzy będą zdobywali medale podczas największych imprez sportowych, w tym igrzysk olimpijskich”.

Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach

Wróć