Przedstawiciele Komisji ds. Akademickich Biur Karier obradowali w AWFiS

29.06.2017

W dniach 22-23 czerwca 2017 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przebywali przedstawiciele Komisji ds. Akademickich Biur Karier. Spotkanie miało  na celu podsumowanie dwuletnich już działań Komisji i wytyczenie kolejnych celów.

Komisja ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich powstała z inicjatywy biur karier, biorących udział w Kongresie Akademickich Biur Karier zorganizowanym w 2014 roku przez Rzecznika Praw Absolwentów. Oficjalnie została powołana rok później – 26 października 2015 roku.

 

Cele Komisji to:

1. Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami,

2. Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego dialogu z gospodarką,

3. Kreowanie właściwych warunków dla wspierania studentów w wejściu na rynek pracy,

4. Ułatwienie przepływu informacji na temat zapotrzebowania gospodarki na wysoko wykwalifikowaną kadrę,

5. Wspieranie Akademickich Biur Karier w działaniach na rzecz studentów i rynku pracy.

 

Wymienione cele są realizowane poprzez:

1. Organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń dla ABK

2. Organizowanie seminariów i konferencji dla pracodawców i środowiska akademickiego

3. Ścisłą współpracę z organizacjami zrzeszającymi pracodawców

4. Ścisłą współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

5. Ścisłą współpracę z organizacjami zajmującymi się tematyką rynku pracy, doradztwa kariery oraz coachingu

 

Zadania na przyszłość stojące przed Komisją ds. ABK to wypracowanie standardów funkcjonowania ABK w uczelniach wyższych; wypracowanie wspólnej metodologii badań losów zawodowych absolwentów oraz rekomendacji dotyczących sposobów ich wykorzystania przez uczelniane zespoły ds. jakości kształcenia; wypracowanie, wspólnie z partnerami społecznymi, rekomendacji dla uczelni dotyczących kompetencji oraz kierunków kształcenia, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy; wypracowanie alternatywnych sposobów finansowania doradztwa kariery dla studentów uczelni.

„Nasze plany na najbliższy czas to uświadomienie władzom uczelni potrzeb kadrowych w Akademickich Biurach Karier, a także zdobycie pieniędzy i szkolenie kadry ABK, bo niestety często jest tak, że w Akademickim Biurze Karier pracuje tylko jedna osoba, obciążona ponadto wieloma innymi obowiązkami – powiedziała Agnieszka Dunaj z Uniwersytetu Śląskiego – A ponadto uświadomienie studentom, że istnieją Akademickie Biura Karier oraz poinformowanie ich, co im te Biura oferują. Dodatkowo planujemy w jeszcze większym stopniu włączyć się w prace wydziałowych komisji ds. kształcenia, bo to Akademickie Biura Karier najlepiej poinformują je, czego potrzebuje rynek”.

 

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Akademickich Biur Karier wszystkich województw oraz wszystkich typów uczelni, są oni powoływani na okres 2 lat. Przewodniczący Komisji: Agnieszka Dunaj (Uniwersytet Śląski w Katowicach); Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Kierner (Politechnika Łódzka); sekretarz: Owidiusz Moska (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), członkowie: Dominika Buczkowska (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Banaszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Lech Szafrański (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Lilia Smoła (Uniwersytet Zielonogórski), Agnieszka Dudziak (Uniwersytet Jagielloński), Aneta Tyczyńska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Karolina Trościanka (Uniwersytet Opolski), Karolina Niemiec (Politechnika Rzeszowska), Marcelina Wojno (Uniwersytet w Białymstoku), Elżbieta Kurkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Dorota Pisula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wioleta Samitowska (Uniwersytet Szczeciński), Barbara Siorek (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie).

 

Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach

 

 

 

Wróć