Gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu najwyżej w Polsce w rankingu szanghajskim najlepszych uczelni sportowych na świecie

29.06.2017

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku znalazła się wśród 300 najlepszych uczelni na świecie kształcących dla potrzeb kultury fizycznej w zestawieniu Shanghai Ranking’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments 2016. Gdańska AWFiS uzyskała najwięcej punktów ze wszystkich polskich uczelni sportowych w oparciu o bazę Web of Science, wyprzedzając Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Akademię Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, które również znalazły się w gronie TOP 300.

Podczas tworzenia rankingu wzięto pod uwagę przede wszystkim tzw. cytowalność, czyli skalę międzynarodowego zasięgu publikacji afiliowanych w danej uczelni, obecność artykułów w najważniejszych światowych czasopismach naukowych i współpracę międzynarodową autorów poszczególnych artykułów.

W ostatnim czasie w AWFiS znacząco wzrosła liczba grantów pozyskiwanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWFiS. Na przestrzeni lat 2010–2016 wzrosła ona od 0 do 14, co w odniesieniu do niedużej liczby pracowników jest znaczącym osiągnięciem.

Pozyskane granty i podniesienie poziomu badań naukowych w AWFiS zaowocowały w ciągu 6 lat wzrostem o niemal 1000% publikacji w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, opatrzonych punktami IF.

Wróć