Aktualności

Posiedzenie senatu z dnia 18 czerwca 2019 r.

24.06.2019

Senat AWFiS na posiedzeniu, które odbyło się dnia 18 czerwca 2019r., zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) wybrał członków do Rady Akademii.

Więcej...

Wizyta delagacji z Wuhan Sports University

17.06.2019

Dnia 15 czerwca 2019 r. za zaproszenie rektora dr hab. Waldemara Moski, prof. AWFIS przybyła do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku delegacja Wuhan Sports University.

Więcej...

International Studies - information

15.06.2019

You are in the process of recruitment at AWFiS Gdansk

Więcej...

Informacja

14.06.2019

Z dniem 14 czerwca 2019 roku obowiązki rzecznika prasowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku przejmuje pani mgr Karolina Rogowska. Równocześnie serdecznie dziękuję za dotychczasowy wkład pracy na tym stanowisku pani dr Monice Żmudzkiej.

Więcej...

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu rozpoczęła współpracę z Polskim Towarzystwem Treningu Mentalnego

12.06.2019

W dniu 11 czerwca w obecności rektora AWFiS prof. dr. hab. Waldemara Moski podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku a Polskim Towarzystwem Treningu Mentalnego, którego prezesem jest dr Marek Graczyk.

Więcej...

Dobry skok na dobry STAŻ - projekt unijny

10.06.2019

Weź udział w projekcie „Dobry skok na dobry staż” i zdobądź bezcenne doświadczenie zawodowe w branży związanej z Twoim kierunkiem studiów!

Więcej...