Ogłoszenia

Doktoranci I roku - 20.10.2017

Uprzjmie prosze o dokonanie opłaty za legitymację doktorancką w kwocie 17 zł na konto uczelni:

AWFiS
Numer konta bankowego
CITI BANK HANDLOWY 
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

Doktoranci I roku - 17.10.2017

W dniu 20 października br. po szkoleniu NCN odbedzie sie spotkanie z Kierownikiem Studiów Doktoranckich min. uroczyste wręczenie indeksów oraz sprawy organizacyjne.

Rankingowa lista kandydatów zakwalifikowanych na I r. SD - 04.10.2017

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH - ranking - 02.10.2017

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy

DOKTORANCI - 06.06.2016

Doktoranci stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS
składają potrzebne dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego  do Biura Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego