BIURO DZIEKANA (pok. 24 bud. A)
Przyjęcia interesantów:

pon-pt 9:00-13:00

W dniach 21 sierpnia - 1 września br. Biuro Dziekana nieczynne z powodu urlopu.

 

Konsultacje Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego

dr hab. prof. nadzw. Tomasz Tomiaka

W dniach 24 lipca do 31 sierpnia br. konsultacje Dziekana zostają odwołane z powodu urlopu.

 

Kontakt:
058 55 47 285

e-mail: dziekan@awf.gda.pl

W sprawach studentów należy kontaktować się z właściwym Dziekanatem

Studia stacjonarne - 058 55 47 189

Studia niestacjonarne - 058 55 47 286