Opłaty za studia

NUMER KONTA BANKOWEGO UCZELNI

(studenci posiadają konta indywidualne)

AWFiS
CITI BANK HANDLOWY
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

U-50-2014_30-10-2014_09-09-11.pdf (228.7 kB)

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne

U-45-2016_25-11-2016_12-07-27.pdf (955.0 kB)