Opłaty za studia

NUMER KONTA BANKOWEGO UCZELNI

(studenci posiadają konta indywidualne)

AWFiS
CITI BANK HANDLOWY
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007