HARMONOGRAMY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

PLANY ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2020/21

semestr zimowy

semestr letni

CURRICULUM FOR THE STUDY PROGRAM IN THE ACADEMIC YEAR 2020/21

ENGLISH DIVISION 2020/21

WINTER  SEMESTER

SUMMER  SEMESTER