Ogłoszenia Rady Wydziału

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w roku akademickim 2016/2017 - 20.09.2016

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w roku akademickim 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 posiedzenia Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji będą odbywały się o godz. 9.00 w sali senackiej zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 19 października 2016 r.

  • 16 listopada 2016 r.

  • 21 grudnia 2016 r.

  • 18 stycznia 2017 r.

  • 15 lutego 2017 r.

  • 15 marca 2017 r.

  • 19 kwietnia 2017 r.

  • 17 maja 2017 r.

  • 21 czerwca 2017 r.

  • 20 września 2017 r.

 

Wprowadzono przez: Dorota Skierka