Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/21 zostaną dostosowane do terminów egzaminów maturalnych w drodze uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku, która zostanie podjęta na posiedzeniu pod koniec maja br. i podana niezwłocznie do wiadomości. Bardzo prosimy o  bieżące śledzenie naszej strony internetowej.


Kandydaci biorący udział w dodatkowej rekrutacji proszeni są aby po kliknięciu "Wybór rekrutacji" i "zapisz", w kolejnym kroku "wybierz kierunek" wybierali odpowiednio:


Nabór III- dla Kandydatów na studia I stopnia
Nabór IV- dla Kandydatów na studia II stopnia

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku odbędzie się w dniach 29-30.09.2020 r. za pomocą platformy e-learningowej AWFiS. Zaproszenia na szkolenie studenci otrzymają na dedykowane adresy skrzynek e-mail.

Szkolenie kończy się testem on-line sprawdzającym przyswojenie wiedzy przez studenta.

Udział studentów w szkoleniu, w dniach 29-30.09.2020 r. jest obowiązkowy.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA


Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbywać się będzie wyłącznie w formie online.
Dostęp do szkolenia jest możliwy ze strony internetowej biblioteki

Wybierz zakładkę szkolenia biblioteczne a następnie szkolenie biblioteczne online
W menu, po lewej stronie ekranu możesz rozwijać i wyświetlać poszczególne części tekstu.
Szkolenie biblioteczne kończy się testem zaliczeniowym, również w formie online.
Szczegóły na stronie internetowej Biblioteki Głównej http://bib.awf.gda.pl

W związku z przedłużeniem rekrutacji dodatkowej, termin opublikowania list osób przyjętych na studia II stopnia zostaje przesunięty na 9.10.2020 r. Zmiana ta spowodowana jest licznymi prośbami kandydatów. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora AWFiS nr 112/2020 z 30 września 2020 r.