Medycyna dla sportu, sport dla medycyny

Szanowni Państwo,   

serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, organizowanym przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w dniach 27-29 września 2018 roku w Gdyni pod hasłem: „Medycyna dla sportu, sport dla medycyny”.

Opieka medyczna jest jednym z najważniejszych filarów sukcesu sportowego, zaś aktywność fizyczna to podstawa profilaktyki zdrowotnej i jeden z kluczowych elementów terapii wielu chorób. Wielodyscyplinarne podejście do osoby aktywnej fizycznie stanowi wyzwanie dla specjalistów medycyny sportowej, lekarzy innych specjalności, profesjonalistów medycznych oraz ludzi nauki. Spotkanie w Gdyni, mieście sportu, będzie m.in. okazją do zaprezentowania dorobku i kierunków rozwoju współczesnej medycyny w konwencji "specjaliści specjalistom".


Szczególnie gorąco, zapraszamy Państwa do zgłaszania prac oryginalnych, które zostaną przedstawione w sesji "MARATON PRAC ORYGINALNYCH". Zachęcamy do czynnego uczestnictwa studentów i doktorantów, dla których przewidujemy osobne sesje podczas maratonu. Udział w maratonie jest bezpłatny - wymagana jest jedynie rejestracja. Ostateczny termin przesyłania prac upływa 31.05.2018. Maraton przewidywany jest na dzień 27.09.2018 w godzinach 16:00-21:00. Streszczenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: PTSM@coms.pl 


Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny znajdą Państwo pod adresem: http://www.kongres2018.coms.pl/

 

Z wyrazami szacunku i sportowym pozdrowieniem,
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

II konferencja Między wschodem, a zachodem

Już w kwietniu (20-21.04.2018) w murach gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe, kulturalne i naukowe - 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Wschodem a Zachodem. Tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury, filozofia, sztuka i sport.

W programie przewidziano konferencję naukową, którą uświetni wykład mistrzowski oraz seminarium z Prezydentem Światowej Federacji Karate Tradycyjnego dr. Włodzimierzem Kwiecińskim (8 dan), otwarte warsztaty Jogi, Zen i inne, projekcję filmu samurajskiego z komentarzem eksperta, pokazy rozmaitych sztuk walki, warsztaty sushi oraz wystawę malarstwa inspirowanego Wschodem.

Ideą, która przyświeca organizatorom wydarzenia jest interdyscyplinarna rozmowa o dalekowschodnich sztukach walki i wartościach, jakimi wzbogacają one często „jednowymiarowego”, skoncentrowanego na materialistycznej i skrajnie indywidualistycznej postawie, człowieka Zachodu. Wydarzenie ma być ponadto promocją kultury Dalekiego Wschodu i wywodzącego się z niej karate tradycyjnego.

Plakat: Między wschodem, a zachodem

V Międzynarodowa E-konferencja z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania, CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI, 18 maja 2017 r.

Zaproszenie na e-konferencje - CZLOWIEK WOBEC ZAGROZEN WSPOLCZESNOSCI 18.05.2017.pdf Zaproszenie na e-konferencje - CZLOWIEK WOBEC ZAGROZEN WSPOLCZESNOSCI 18.05.2017.pdf (947.3 kB)

ECSS Congress 2017

Szczegółowe informacje: http://ecss-congress.eu/2017/17/index.php

XIV Konferencja Naukowa - Majówka Młodych Biomechaników - Ustroń, 19-21 maja 2017 r.

W dniach 19-21 maja 2017r. odbędzie się XIV Konferencja Naukowa - Majówka Młodych Biomechaników im. Prof. Dagmary Tejszerskiej.

Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Gliwice oraz Polskie Towarzystwo Biomechaniki.

Miejsce Konferencji: Hotel "Diament" w Ustroniu.

Konferencja organizowana jest dla naukowców, doktorantów oraz studentów specjalności związanych z inżynierią biomedyczną, a w szczególności z biomechaniką.

Tematyka Konferencji to m. in.:

- Biomechanika ogólna;
- Biomechanika inżynierska;
- Biomechanika sportu;
- Biomechanika kliniczna i ortopedyczna;
- Biomechanika pracy i ergonomia;
- Inżynieria rehabilitacji;
- Elementy inżynierii tkankowej.

Szczegółowe informacje o Konferencji.

KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SOCJOTERAPII I PRZYRODOTERAPII A TURYSTYKA ZDROWOTNA NA WSI - Białystok, 15 maja 2017 r.

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych w SGGW w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe "Public Relations" SGGW, Uczelnia Jańskiego w Łomży, Zespół SZkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo" w Białymstoku przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego oraz Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Praktycznej nt.: "Kreatywność i Przedsiębiorczość w Socjoterapii i Przyrodoterapii a Turystyka Zdrowotna na Wsi".

Konferencja odbędzie się dnia 15 maja 2017r. w Białymstoku.

Konferencja ma na celu:

- przedstawienie wyników badań naukowych, dot. turystyki zdrowotnej na wsi, z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań socjoterapii i przyrodoterapii;
- wskazanie kierunków rozwoju socjoterapii i przyrodoterapii;
- opracowanie i wydanie podręcznika obejmującego zaktualizowane i uporządkowane zagadnienia dot. kreatywności i przedsiębiorczości w socjoterapii i przyrodoterapii w ramach turystyki zdrowotnej na wsi;
- integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: "Jakość w Sporcie" - Wrocław, 20-21 kwietnia 2017 r.

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie AWF Wrocław oraz Katedra Doskonałości Biznesowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: "Jakość w Sporcie".

Konferencja odbędzie sie w dniach 20-21 kwietnia 2017r. we Wrocławiu na obiktach AWF Wrocław.

IV edycja Konferencji składać się będzie z następujących modułów:

- zarządzanie w sporcie;
- marketing w sporcie;
- komunikacja i media w sporcie;
- rozwój sportowy;
- produkty i widowiska sportowe;
- aspekty instytucjonalne funkcjonowania w sporcie.

KOMUNIKAT na stronie http://www.sport.umk.pl

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu „Wiosna z Fizjoterapią” – Warszawa, 7-8 kwietnia 2017 r.

KOMUNIKAT_1_XIWzF.pdf KOMUNIKAT_1_XIWzF.pdf (269.8 kB)

XXII Konferencja Naukowa - Szczecin, 7-8 grudnia 2017 r.

Temat konferecji: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku

Termin i miejsce konferencji

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, al. Piastów 40 B, blok 6

Pałac w Małkocinie

7-8 grudnia 2017 r.

Kontakt (osoba, nr telefonu, adres mailowy)

Dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US, tel. 91 444-27-49

e-mail: danuta.umiastowska@usz.edu.pl

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - Szczecin, 8 czerwca 2017 r.

Temat konferencji: Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych

Termin i miejsce konferencji:

8 czerwca 2017 r.

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, al. Piastów 40 B, blok 6

Kontakt (osoba, nr telefonu, adres mailowy)

Dr Justyna Krzepota, tel. 91 444-27-89

Dr Agata Baranowska 91 444-27-37

e-mail: justyna.krzepota@usz.edu.pl

e-mail: agata.baranowska@usz.edu.pl

XI Konferencja Wojskowa - Poznań, 22 czerwca 2017 r.

Komunikat nr 1_2017.doc (90.1 kB)

Zalacznik nr1.doc (173.6 kB)

Zasady organizacji konferencji naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


I. Organizator konferencji przed rozpoczęciem innych działań, takich jak działalność informacyjna i promująca, oraz przed podjęciem zobowiązań wobec innych osób i instytucji zaangażowanych w przygotowanie konferencji powinien uzgodnić warunki organizacji konferencji z władzami Uczelni. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w formie pisemnej prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą i uzyskać jego akceptację.

II. Dokumentacja przedłożona prorektorowi powinna zawierać:
· nazwę i termin konferencji,
· krótki opis konferencji wraz z planowanym programem,
· nazwę jednostki organizującej konferencję oraz listę osób zaangażowanych w jej organizację,
· planowaną liczbę uczestników,
· kosztorys.

III. Konferencje organizowane są na zasadach samofinansowania. Oznacza to konieczność pokrycia przez organizatorów wszystkich kosztów rzeczywistych związanych z konferencją (opłaty konferencyjne, dotacje oraz środki sponsorów muszą więc  pokryć wszelkie koszty  poniesione na organizację konferencji).

IV. Wskazane jest ubieganie się przez organizatora konferencji o pozauczelniane środki finansowe na pokrycie jej kosztów, a w szczególności o środki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na działalność wspomagającą badania (DWB). Wniosek w sprawie uzyskania powyższych środków należy złożyć w terminie określonym przez Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (dotychczas przełom sierpnia i września roku poprzedzającego organizację konferencji).

V. W wyjątkowych wypadkach prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą może podjąć decyzję o poniesieniu przez Uczelnię niektórych kosztów,  niepowodujących dla Uczelni skutków finansowych w postaci dodatkowego obciążenia budżetu (kosztów udostępnienia sal, nagłośnienia, obsługi itp.). Wszelkie pozostałe koszty muszą być finansowane przez organizatorów  konferencji (materiały promocyjne, informacyjne i konferencyjne, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie itp.).

VI. Jednostki organizacyjne Uczelni współpracują z organizatorami konferencji w zakresie obsługi logistycznej, finansowej, prawnej, promocji itp.

VII. Środki pozostałe po pokryciu wszystkich kosztów związanych z organizacją konferencji (na zasadach samofinansowania) pozostają do dyspozycji organizatora.Organizowanie konferencji naukowej - wniosek

Wniosek - Organizacja Konferencji.doc (23.0 kB)

Rozliczenie konferencji naukowej

Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc (23.6 kB)