Trening zdrowotny w ontogenezie człowieka

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Trening zdrowotny w ontogenezie człowieka”

2-3 czerwiec 2017
Kolbuszowa