Publikacje pracowników z ostatnich lat

2018

Gmiąt, A., Jaworska, J., Micielska, K., Kortas, J., Prusik, K., Lipowski, M., Radulska, A., Szupryczyńska, N., Antosiewicz, J., Ziemann, E. (2018).  Improvement of cognitive functions in response to a regular Nordic walking training in elderly women – A change dependent on the training experience. Experimental Gerontology, 104(2018), 105–112. DOI: https://doi.org/10.1016/j.exger.2018.02.006

Lipowski, M., Ussorowska, A. (2018). The motivational function of an objective in physical activity and sport. Current Issues in Personality Psychology,6(1), 57–66. DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2018.72054

Obara-Gołębiowska, M., Brycz, H., Lipowska, M., Lipowski, M. (2018). The Role of Motivation to Reduce Obesity among Elderly People: Response to Priming Temptation in Obese Individuals. International Journal of  Environmental Research and Public Health, 15(2), 244. DOI:10.3390/ijerph15020244

2017

Bielawa, Ł., Prusik, K., Kortas, J. A., Ossowski, Z. M., Prusik, K., Konieczna, S., Wiech, M. A. (2017). Ocena jakości życia mężczyzn poddanych stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej. Journal of Education, Health and Sport, 7(2), 63–75. DOI: 10.5281/zenodo.265689

Bzdawski, M., Ratkowski, W., Tomczak, A. (2017). Normy a wyniki siłowych prób sprawnościowych personelu latającego w WOSzK Zakopane. W: A. Kaiser (red.), Praca i czas wolny w kontekście zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych (s. 43–57). Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku.

Bzdawski, M., Ratkowski, W., Tomczak, A. (2017). Zależność między wiekiem, nadwagą oraz uzyskiwanymi ocenami z egzaminu sprawności fizycznej przez personel latający SZ RP. W: A. Kaiser (red.), Praca i czas wolny w kontekście zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych (s. 73–99). Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku

Cięszczyk, P. J., Willard, K., Gronek, P., Żmijewski, P., Trybek, G., Gronek, J., Weber-Rajek, M., Stasny., P., Petr, M., Lulińska-Kuklik, E., Ficek, K., Kemerytė-Riaubienė, E., Maculewicz, E., M., September, A. (2017). Are genes encoding proteoglycans really associated with the risk of anterior cruciate ligament rupture? Biology of Sport, 34(2), 97–103. DOI: 10.5114/biolsport.2017.64582

Domańska-Senderowska, D., Jastrzębski, Z. K., Kiszałkiewicz, J., Brzeziański, M., Pastuszak-Lewandowska, D., Radzimiński, Ł., Brzeziańska-Lasota, E., Jegier, A. (2017). Expression analysis of selected classes of circulating exosomal miRNAs in soccer players as an indicator of adaptation to physical activity. Biology of Sport, 34, 331–338. DOI: 10.5114/biolsport.2017.69820

Gmiąt, A. M., Mieszkowski, J., Prusik, K., Prusik, K., Kortas, J. A., Kochanowicz, A., Radulska, A., Lipiński, M., Tomczyk, M. Z., Jaworska, J., Antosiewicz, J., Ziemann, A. (2017). Changes in pro-inflammatory markers and leucine concentrations in response to Nordic Walking training combined with vitamin D supplementation in elderly women. Biogerontology, 1–14. DOI: 10.1007/s10522-017-9694-8

Ivashchenko, O. V., Iermakov, S. S., Khudolii, O. M. (2017). The peculiarities of motor fitness' classification model of 6-10 years old girls. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(6), 260–265. DOI: 10.15561/18189172.2017.0601

Jochimek, M., Krokosz, D., Lipowski, M. (2017). Physical activity and sport as a protective factor against health-threatening experiments with adulthood. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 9(3), 112–124

Kochanowicz, A., Niespodziński, B., Mieszkowski, J., Kochanowicz, K., Sawczyn, S. M. (2017). The effect of gymnastic training on muscle strength and co-activation during isometric elbow and glenohumeral flexion/extension. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57, 1–18. DOI: 10.23736/S0022-4707.17.06916-X

Kochanowicz, A., Sawczyn, S. M., Niespodziński, B., Mieszkowski, J., Kochanowicz, K., Żychowska, M. T. (2017). Cellular stress response gene expression during upper and lower body high intensity exercises. PLoS ONE, 12(1), 1–8. DOI: 10.1371/journal.pone.0171247 

Kortas, J. A., Kuchta, A., Prusik, K., Prusik, K., Ziemann, E., Labuda, S., Ćwiklińska, A., Wieczorek, E., Jankowski, M., Antosiewicz, J. (2017). Nordic walking training attenuation of oxidative stress in association with a drop in body iron stores in elderly women. Biogerontology,1–8. DOI: 10.1007/s10522-017-9681-0

Kozina, Zh. L., Cieślicka, M., Prusik, K., Muszkieta, R., Sobko, I. N., Rzepko, O. A., Bazilyuk, T. A., Polishchuk, S. B., Osiptsov, A. V., Korol, S. A. (2017). Algorithm of athletes' fitness structure individual features' determination with the help of multidimensional analysis: (on example of basketball). Physical Education of Students, 21(5), 225–238. DOI: 10.15561/20755279.2017.0505

Leońska-Duniec, A., Jastrzębski, Z. K., Zarębska, A. M., Maciejewska, A. M., Ficek, K., Cięszczyk, P. J. (2017). Assessing effect of interaction between the FTO A/T polymorphism (rs9939609) and physical activity on obesity-related traits. Journal of Sport and Health Science, 6, 1–20. DOI: 10.1016/j.jshs.2016.08.013

Leońska-Duniec, A., Jastrzębski, Z. K., Zarębska, A. M., Smółka, W., Cięszczyk, P. J. (2017). Impact of the polymorphism near MC4R (rs17782313) on obesity- and metabolic-related traits in women participating in an aerobic training program. Journal of Human Kinetics, 58, 111–119. DOI: 10.1515/hukin-2017-0073

López-Sánchez, G. F., Díaz-Suárez, A., Radzimiński, Ł., Jastrzębski, Z. K. (2017). Effects of a 12-week physical education program on the body composition of 10- and 11-year-old children. Science & Sports, 32(4), 155–161. DOI: 10.1016/j.scispo.2017.05.004

Łuszczyk, M. P., Kaczorowska-Hać, B., Miłosz, E., Adamkiewicz-Drożyńska, E., Ziemann, E., Laskowski, R. M., Flis, D. J., Rokicka-Hebel, M., Antosiewicz, J. (2017). Reduction of skeletal muscle power in adolescent males carrying H63D mutation in the HFE gene. BioMed Research International, 2017, 1–7. DOI: 10.1155/2017/5313914

Michalski, T., Wiskulski, T. A. (2017). Problemy statystycznego pomiaru jakości życia na szczeblu regionalnym i lokalnym związane z szeroko pojmowanym czynnikiem ludzkim. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 3(1), 71–82.

Michschenko, V., Sawczyn, S. M., Cybulska, A., Pasek, M. M. (2017). Special training of inspiratory muscles in fitness activities and exercise capacity in young women. Human Movement, 18(3), 42–50. DOI: 10.1515/humo-2017-0021

Moska, W. P., Przybylski, S., Skalski, D. (red.). (2017). Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce. T. 4. Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Moska, W. P., Skalski, D., Waade, B. M., Pęczak-Graczyk, A. I., Stanula, A., Kowalski, D. (2017). Podręczny sprzęt ratunkowy, jego prawidłowe i skuteczne użycie podczas akcji ratunkowej przez studentów AWFiS Gdańsk. W: I. Michniewicz (red.), Bezpieczeństwo i ratownictwo wodne, lądowe i powietrzne (s. 80–105). Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Olszewski-Strzyżowski, D. (2017). Działania w zakresie sportu, rekreacji i turystyki realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w Polsce jako pomoc osobom wykluczonym - bezrobotnym. Studia Periegetica: Zeszyty naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 3(19), 79–97.

Olszewski-Strzyżowski, D., Drożdż, R. S. (2017). Sposoby spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży a ich aktywność fizyczna. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, 11(1), 51–68.

Pasek, M. M., Drożdż, R. S. (2017). Wybrane przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania atrakcyjności popularnych ośrodków turystycznych w Polsce. Studia Periegetica: Zeszyty naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 3(19), 67–77.

Pasek, M. M., Wilk, B. D. (2017). Diet as an element of pro-health style of life in the conditions of toxic environmental hazards. Journal of Education, Health and Sport, 7(2), 286–295. DOI: 10.5281/zenodo.344978

Pasek, M. M., Zuzda, J. G. (2017). Przekonania ekologiczne i zdrowotne młodzieży akademickiej jako predyspozycje do zawodowego łączenia zagadnień przyrodoterapii i turystyki zdrowotnej na wsi. W: A. Roman (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w socjoterapii i przyrodoterapii a turystyka zdrowotna na wsi (s. 320–331). Białystok: Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli "Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo" przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących.

Piekorz, Z., Lewandowski, A., Radzimińska, Weber-Rajek, M., Siedlaczek, M., Lulińska-Kuklik, E., Moska, W. P. (2017). Functional mobility and flexibility in young female swimmers. Trends in Sport Science, 24(1), 39-43.

Radzimińska, A., Weber-Rajek, M., Lulińska-Kuklik, E., Piecka, P., Moska, W. P. (2017). The impact of classical massage on spine mobility. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2, 82–86. DOI: 10.15561/18189172.2017.0206

Sawczyn, S. M., Lusenko, O. N., Mishchenko, V., Pasek, M. M., Dornowski, M. P. (2017). The limits of anaerobic glycolytic capacities of skilled wrestlers on the basis of anaerobic testing loads of different duration and character. Archives of Budo, 13(1), 63–70.

Stasny, P., Petr, M., Rzeszutko-Polak, A., Niewczas, M., Król, P., Czarny, W., Niewczas-Czarny, P., Chmielowiec, J., Masiak, J., Trybek, G., Moska, W. P., Gronek, J., Cięszczyk, P. J. (2017). Neurobiological mechanisms of motor and motivation deficits of dopamine. Trends in Sport Sciences, 24(3), 105–110.

Stępień-Słodkowska, M., Ficek, K., Ziętek, P., Kaczmarczyk, M., Lubkowska, W., Szark-Eckardt, M., Cięszczyk, P. J. (2017). Is the combination of COL1A1 gene polymorphisms a marker of injury risk? Journal of Sport Rehabilitation, 26(3), 234–238. DOI: 10.1123/jsr.2015-0151

Strączyńska, A., Kruczyński, J., Radzimińska, A., Weber-Rajek, M., Lulińska-Kuklik, E., Goch, A. (2017). The positive role of kinesio taping in adjunctive therapy of static plano-valgus feet in children between the ages of 5 and 7. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 9(2), 89–97.

Sukys, S., Česnaitiené, V. J., Ossowski, Z. M. (2017). Is health education at university associated with students' health literacy?: evidence from cross-sectional study applying HLS-EU-Q. BioMed Research International, 2017, 1–9. DOI: 10.1155/2017/8516843

Szark-Eckardt, M., Pasek, M. M. (2017). Attitudes to various areas of physical culture in view of indoor and outdoor physical education lessons. Journal of Education, Health and Sport, 7(2), 276–285. DOI: 10.5281/zenodo.344977

Szumilewicz, A. N., Worska, A. K., Piernicka, M. A., Kuchta, A., Kortas, J. A., Jastrzębski, Z. K., Radzimiński, Ł., Jaworska, J., Micielska, K., Ziemann, E. (2017). The exercise-induced irisin is associated with improved levels of glucose homeostasis markers in pregnant women participating in 8-week prenatal group fitness program: a pilot study. BioMed Research International, 2017, 1–10. DOI: 10.1155/2017/9414525

Szwarc, A. B., Kromke, K., Radzimiński, Ł., Jastrzębski, Z. K. (2017). Efficiency of 1-on-1 play situations for high-level soccer players during the World and European championships in relation to position on the pitch and match time. International Journal of Sports Science & Coaching, 12(4), 495–503. DOI: 10.1177/1747954117717890

Tomczyk, M. Z., Kortas, J. A., Flis, D. J., Skrobot, W. R., Camilleri. R., Antosiewicz, J. (2017). Simple sugar supplementation abrogates exercise-induced increase in hepcidin in young men. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14, 1–5. DOI: 10.1186/s12970-017-0169-8

Tomiak, M. A., Połaniecka. A. (2017). Tradycje turystyki szkolnej i akademickiej w Trójmieście (w latach 1945-1989) : zarys problematyki. W: M. Ausz (red.), Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej (s. 215–236). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Weber-Rajek, M., Radzimińska, A., Słomiński, K., Lulińska-Kuklik, E. (2017). Ocena skuteczności sonoterapii w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego : badania pilotażowe. Acta Balneologia, 59(2), 104–110.

Wendt, J. A., Więckowski, M., Wiskulski, T. A. (2017). Zmiana destynacji w polskim ruchu turystycznym. W: E. Atasoy, J. A. Wendt (red.), Rzeczpospolita Polska w świetle nauk społecznych (s. 159–176). Istanbul: BETA Basim Yayim Dagitim A.Ş

Wendt, J. A., Wiskulski, T. A. (2017). Problems of development of tourism and yachting on the Coast of Gdansk Pomerania (Poland). Études Caribéennes, 36, 1–10.

Wiskulski, T. A., Michalski, T. (2017). Delenie Horvatii na turistskie regiony. W: A. I. Slinčak (red.), Turistsko-rekreacionnyj potencial, prirodnoe i kul'turnoe nasledie Vostočnoj Evropy (s. 43–52). Pskov: Pskovskij Gosudarstvennyj Universitet.

Wołyniec, W., Ratkowski, W., Urbański, R., Bartoszewicz, M., Siluk, D., Wołyniec, Z., Kasprowicz, K., Zorena, K., Renke, M. (2017). Urinary kidney injury molecule-1 but not urinary neutrophil gelatinase associated lipocalin is increased after short maximal exercise. Nephron Clinical Practice, 138(1), 29–34. DOI: 10.1159/000481179

Zarębska, A. M., Jastrzębski, Z. K., Ahmetov, I. I., Żmijewski, P., Cięszczyk, P. J., Leońska-Duniec, A., Sawczuk, M., Leźnicka, K., Trybek, G., Semenova, E., A., Maciejewska-Skrendo, A. M. (2017). GSTP1 c.313A>G polymorphism in Russian and Polish athletes. Physiological Genomics, 49(3), 127–131. DOI: 10.1152/physiolgenomics.00014.2016

Żychowska, M. T., Kochanowicz, A., Kochanowicz, K., Mieszkowski, J., Niespodziński, B., Sawczyn, S. M. (2017). Effect of lower and upper body high intensity training on genes associated with cellular stress response. BioMed Research International, 2017, 1–8. DOI: 10.1155/2017/2768546

 

2016

Adamowicz, M., Paśko, M. R. (2016). Wpływ terroryzmu na turystykę. W: R. Drożdż, M. Paśko (red.), Turystyka: nowe trendy. Tom 5 (s. 154–186). Gdańsk: Polska Izba Turystyki. Oddział Pomorski.

Cięszczyk, P. J., Jastrzębski, Z. K., Zarębska, A. M., Sawczyn, M. B., Drobnik-Kozakiewicz, I. L., Leońska-Duniec, A., Żmijewski, P., Murawska-Ciałowicz, E., Petr, M., Contro, V., Proia, P., Zaremba, A., Szumiło, P. (2016). Association between the ACE I/D polymorphism and physical activity in Polish women. Trends in Sport Sciences, 23(4), 203–210.

Cięszczyk, P. J., Leońska-Duniec, A., Maciejewska-Skrendo, A. M., Sawczuk, M., Leźnicka, K., Contro, V., Trybek, G., Lulińska-Kuklik, E. (2016). Variation in the Ace gene in elite Polish football players. Human Movement, 17(4), 217–221. DOI: 10.1515/humo-2016-0032

Cięszczyk, P. J., Zarębska, A. M., Jastrzębski, Z. K., Sawczyn, M. B., Kozakiewicz, I. L., Leońska-Duniec, A., Kaczmarczyk, M., Maciejewska-Skrendo, A. M., Żmijewski, P., Trybek, G., Smółka, W., Leźnicka, K., Lulińska-Kuklik, E., Sawczuk, M., Myosotis, M. (2016). Does the MTHFR A1298C polymorphism modulate the cardiorespiratory response to training? Journal of Human Kinetics, 54,131–140.

Gocentas, A., Jascaniene, N., Pasek, M. M., Przybylski, W., Matulyte, E., Mieliauskaite, D., Kwilecki, K., Jaszczanin, J. (2016). Prevalence of generalized joint hypermobility in school-aged children from east-central European region. Folia Morphologica, 75(1), 48–52. DOI: 10.5603/FM.a2015.0065

Gondek, B., Moska, W. P. (2016). Więźniarki i śmigłowiec: wojenne losy lotniska sportowego Aeroklubu Gdańskiego. W: R. Urban, L. Nowak, J. Eider (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r. (s. 347–361). Gorzów Wielkopolski: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF.

Jastrzębska, M., Kaczmarczyk, M., Jastrzębski, Z. K. (2016). Effect of vitamin D supplementation on training adaptation in well-trained soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(9), 2648–2655. DOI: 10.1519/JSC.0000000000001337

Jastrzębski, Z. (red.). (2016). Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 5. Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z. K., Kortas, J. A., Kaczor, K., Antosiewicz, J. (2016). Vitamin D supplementation causes a decrease in blood cholesterol in professional rowers. Journal of Nutritional Science and Vitaminology, 62(2), 88–92. DOI: 10.3177/jnsv.62.88

Jastrzębski, Z. K., Radzimiński, Ł., Stępień, P. (2016). Comparison of time-motion analysis and physiological responses during small-sided games in male and female soccer players. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 8(1), 42–50.

Jastrzębski, Z. K., Żychowska, M. T., Jastrzębska, M., Prusik, K., Prusik, K., Kortas, J. A., Ratkowski, W., Konieczna, A., Radzimiński, Ł. (2016).Changes in blood morphology and chosen biochemical parameters in ultra-marathon runners during a 100-km run in relation to the age and speed of runners. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(5), 801–814. DOI: 10.13075/ijomeh.1896.00610

Jochimek, M. M., Stępień, P., Żyłka, K., Lipowski, M. J. (2016). Psychospołeczne wyznaczniki podejmowania aktywności fizycznej przez adolescentów. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 5 (s. 89–106). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Kawa, M. J., Kowza-Dzwonkowska, M. A. (2016). The role of physical activity in supporting treatment of coxarthrosis symptoms in elderly patients. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 8(4), 41–48.

Kortas, J. A., Prusik, K., Bielawa, Ł., Wiech, M. A., Ossowski, Z. M., Konieczna, S., Prusik, K. (2016). Quantitative and qualitative criteria for assessing endurance in women over 60 years of age - findings from a pilot study. Polish Journal of Sport and Tourism, 23(3), 161–166.

Kortas, J. A., Prusik, K., Flis, D. J., Prusik, K., Ziemann, E., Leaver, N., Antosiewicz, J. (2016). Possible effect of decreased insulin resistance on ferritin levels after Nordic Walking training. Clinical Interventions in Aging, 11, 150–151. DOI: 10.2147/CIA.S103634

Kortas, J. A., Prusik, K., Flis, D. J., Prusik, K., Ziemann, E., Leaver, N., Antosiewicz, J. (2016). Possible effect of decreased insulin resistance on ferritin levels after Nordic Walking training: authors' reply. Clinical Interventions in Aging, 11, 150–151.

Kowza-Dzwonkowska, M. A., Kawa, M. J., Orlikowska, A. I. (2016). Masaż klasyczny jako element wspomagający gibkość w tańcu towarzyskim. Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 26, 55–60.

Kozina, Ž. L., Kozin, V. Û., Krzemiński, M., Prusik, K., Cieślicka, M. (2016). Lekarstvennye rasteniâ kak modulâtory funkcional'nogo sostoâniâ sportsmenov. Zdorov'e, Sport, Reabilitacjâ, 4, 16–21.

Krzemieniecki, L. A., Moska, W. P. (2016). Combat issues in literary works of Nobel Laureates for Literature: an interdisciplinary perspective of martial arts bibliotherapy. Archives of Budo, 12, 345–352.

Lipowska, M., Lipowski, M., Olszewski, H., Dykalska-Bieck, D. (2016). Gender differences in body-esteem among seniors: beauty and health considerations. Archives of Gerontology and Geriatrics, 67, 160–170. DOI: 10.1016/j.archger.2016.08.006

Lipowska, M., Lipowski, M., Pawlicka, P. (2016). “Daughter and son: a completely different story”? Gender as a moderator of the relationship between sexism and parental attitudes. Health Psychology Report, 4(3), 224–236. DOI: 10.5114/hpr.2016.62221

Lipowski, M. J., Lipowska, M., Jochimek, M. M., Krokosz, D. T. (2016). Resiliency as a factor protecting youths from risky behaviour: moderating effects of gender and sport. European Journal of Sport Science, 16(2), 246–255. DOI: 10.1080/17461391.2015.1024755

Moska, W. P., Przybylski, S., Skalski, D. (red.). (2016). Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce.Tom 3. Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Moska, W. P., Skalski, D., Lizakowski, P., Pęczak-Graczyk, A. I., Kowalski, D. (2016). Sprawność fizyczna żołnierzy uprawiających pływanie w aspekcie edukacji zdrowotnej. W: D. Skalski, P. Lizakowski (red.), Medycyna i zdrowie: wybrane aspekty ratownictwa (162–183). Skarszewy: Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Moska, W. P., Skalski, D., Waade, B. M., Kowalski, D. (2016). Zmiany zdolności motorycznych młodzieży trenującej pływanie po okresie trzymiesięcznego szkolenia. W: W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski (red.), Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce. Tom 3 (s. 133-134). Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Moska, W. P., Skalski, D., Waade, B. M., Kowalski, D. (2016). Zdolności motoryczne gimnazjalistów trenujących i nietrenujących pływanie. W: P. Lizakowski, D. Skalski (red.), Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna (s.143–172). Skarszewy: Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. DOI: 10.5281/zenodo.58677

Moska, W. P., Skalski, D., Waade, B. M., Lizakowski, P., Kowalski, D. (2016). Bezpieczeństwo wodne w miejscowości turystycznej na przykładzie Sępólna Krajeńskiego. W: A. Borkowska, K. Grobelska, E. Zieliński (red.), Medycyna, bezpieczeństwo i dydaktyka(s. 89–100). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz: Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Moska, W. P., Skalski, D., Waade, B. M., Lizakowski, P., Kowalski, D. (2016). Historia 91 Drużyny WOPR w Sępólnie Krajeńskim. W: A. Borkowska, K. Grobelska, E. Zieliński (red.), Medycyna, bezpieczeństwo i dydaktyka(s. 66–78). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz: Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Nowak, R., Kostrzewa-Nowak, D., Jastrzębski, Z. K., Zarębska, A. M., Ficek, K., Cięszczyk, P. J. (2016). High and low impact aerobic exercise as a method of early prevention of hypercholesterolaemia development among young women. Human Movement, 17(4), 209–216.  DOI: 10.1515/humo-2016-0030

Olszewski-Strzyżowski, J., Drożdż, R. S. (2016). Znaczenie aktywności fizycznej wyrażone przez strażaków - ochotników, pracujących w wybranych jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w województwie kujawsko-pomorskim. W: R. Drożdż, M. Paśko (red.), Turystyka: nowe trendy. Tom 5 (s. 5–36).

Ossowski, Z. M., Liedtke, E., Siemieniuk, K., Szydłowska, S., Sakowski, P., Skrobot, W. M. (2016). Influence of nordic walking training on muscle strength and the electromyographic activity of the lower body in women with low bone mass. Polish Journal of Sport and Tourism. 23(2), 88–93.

Ossowski, Z. M., Prusik, K., Kortas, J. A., Wiech, M. A., Bielawa, Ł., Prusik, K. (2016). Relationship between age and handgrip strength indexes in elderly women with low bone mass: preliminary study. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 8(3), 32–39.

Ossowski, Z. M., Saulius, Š., Juškelienè, V., Wiskulski, T. A., Česnaitiené, V. J. (2016). Zachowania zdrowotne studentów wychowania fizycznego w Polsce i Litwie: badania pilotażowe. Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, 26, 78–84.

Ossowski, Z. M., Skrobot, W. R., Aschenbrenner, P., Česnaitiené, V. J., Smaruj, M. A. (2016). Effects of short-term Nordic walking training on sarcopenia-related parameters in women with low bone mass: a preliminary study. Clinical Interventions in Aging, 11, 1763–1771.

Papadimitriou, I. D., Lucia, A., Pitsiladis, Y. P., Pushkarev, V. P., Dyatlov, D. A., Orekhov, E. F., Artioli, G. G., Guilherme, J. P. L. F., Lancha Jr, A. H., Ginevičiene, V., Cięszczyk, P. J., Maciejewska-Karłowska, A. M., Sawczuk, M., Muniesa, C. A., Kouvatsi, A., Massidda, M., Caló, C. M., Garton, F., Houweling, P. J., Wang, G., Austin, K., Druzhevskaya, A. M., Astratenkova, I. V., Ahmetov, I. I., Bishop, D. J., North, K. N., Eynon, N. (2016). ACTN3 R577X and ACE I/D gene variants influence performance in elite sprinters: a multi-cohort study. BMC Genomics, 17, 1–8. DOI: 10.1186/s12864-016-2462-3

Pasek, M. M., Drożdż, R. S. (2016). Ekologiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. W: S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.), Turystyka wiejska. T. 2, Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe (s. 23–32). Poznań: Wieś Jutra.

Pasek, M. M., Drożdż, R. S. (2016). Obciążenie rekreacyjne wybranych ścieżek rowerowych Sopotu w świetle ich odmienności ekologiczno-krajobrazowej oraz zjawiska sezonowości. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii,10(2), 74–89.

Pasek, M. M., Dróżdż, R. S. (2016). Rekreacja ruchowa w przestrzeni przyrodniczej Trójmiasta. Gdańsk: Polska Izba Turystyki. Oddział Pomorski.

Pasek, M. M., Drożdż, R. S. (2016). Wybrane funkcjonalne składniki rozwoju biologicznego dzieci w warunkach zamkniętej i otwartej przestrzeni rekreacyjnej. W: R. Drożdż, M. Paśko (red.), Turystyka: nowe trendy. Tom 5 (s. 59–83). Gdańsk: Polska Izba Turystyki. Oddział Pomorski.

Pasek, M. M., Olszewski-Strzyżowski, J. (2016). Bursztyn jako walor przyrodniczy i zdrowotny w świadomości ludności miejscowej i turystów spędzających czas wolny na Mierzei Wiślanej. W: R. Drożdż, M. Paśko (red.), Turystyka: nowe trendy. Tom 5 (s. 84–104). Gdańsk: Polska Izba Turystyki. Oddział Pomorski.

Pasek, M. M., Olszewski-Strzyżowski, J. (2016). Rola zagospodarowania turystycznego w ograniczaniu skutków pobytu człowieka w polskich parkach narodowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, 10(2), 102–118.

Pasek, M. M., Olszewski-Strzyżowski, J. (2016). Styl życia w świetle środowiskowych zagrożeń zdrowia. W: R. Drożdż, M. Paśko (red.), Turystyka: nowe trendy. Tom 5 (s. 37–58).

Paśko, M., Adamowicz, M. (2016). Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. W: R. Drożdż, M. Paśko (red.), Turystyka: nowe trendy. Tom 5 (s. 187–205). Gdańsk: Polska Izba Turystyki. Oddział Pomorski.

Prusik, K., Ossowski, Z. M., Bielawa, Ł., Wiech, M. A., Kortas, J. A., Konieczna, S., Prusik, K. (2016). Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+. Journal of Education, Health and Sport, 6(3), 113–124. DOI: 10.5281/zenodo.47867

Prusik, K., Ossowski, Z. M., Kortas, J. A., Wiech, M. A., Bielawa, Ł., Konieczna, S., Prusik, K. (2016). Zmiany wybranych wskaźników zdrowia kobiet w wieku 60-74 lata w dwuletnim cyklu treningu zdrowotnego. Journal of Education, Health and Sport, 6(3), 72–80. DOI: 10.5281/zenodo.47555

Przybylska, L., Michalski, T., Wendt, J. A., Dutkowski, M., Sypion-Dutkowska, N., Tarkowski, M., Pacuk, M., Połom, M. (2016). Gdynia w Unii Europejskiej: spójność społeczna i terytorialna. Pelplin: Bernardinum.

Przysiężna, B., Kochańczyk, T. (2016). Preferencje turystyczne Polek. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. T. 5 (s. 122–140). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Radzimińska, A., Weber-Rajek, M., Lewandowska, J., Lulińska-Kuklik, E., Strączyńska, A., Moska, W. P. (2016). Evaluation of the efficacy of low level laser therapy and cryotherapy in the treatment of gonarthrosis. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 8(2), 87–95.

Radzimińska, A., Weber-Rajek, M., Lulińska-Kuklik, E., Kaźmierczak, U., Moska, W. P. (2016). Academic youth's health behavior. Physical Education of Students, 6, 55–62. DOI: 10.15561/20755279.2016.0607

Radzimiński, Ł., Jastrzębski, Z. K. (2016). Wpływ treningu interwałowego na poziom wydolności fizycznej i sprawności specjalnej 15-16-letnich piłkarzy nożnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Rankinen, T., Fuku, N., Wolfarth, B., Wang, G., Sarzynski, M. A., Alexeev, D. G., Ahmetov, I. I., Boulay, M. R., Cięszczyk, P. J., Eynon, N., Filipenko, M. L., Garton, F. C., Generozov E. V., Govorun, V. M., Houweling, P. J., Kawahara, T., Kostryukova, E. S., Kulemin, N. A., Larin, A. K., Maciejewska-Karłowska, A.M., Miyachi, M., Muniesa, C. A., Murakami, H., Ospanova, E. A., Padmanabhan, S., Pavlenko, A. V., Pyankova, O. N., Santiago, C., Sawczuk, M., Scott, R. A., Uyba, V. V., Yvert, T., Perusse, L., Ghosh, S., Rauramaa, R., North, K. N., Lucia, A., Pitsiladis, Y., Bouchard, C. (2016). No evidence of a common DNA variant profile specific to world class endurance athletes. PLoS ONE, 11(1), 1–24. DOI: 10.1371/journal.pone.014733

Rokicka-Hebel, M., Ziółkowska, J. U., Patyna, A. (2016). The professional profile of a leisure time animator in tourism and recreation services. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 8(4), 157–168.

Sawczyn, S. M., Zasada, M., Kochanowicz, A., Niespodziński, P., Sawczyn, M. B., Mishchenko, V. (2016). The effect of specific strength training on the quality of gymnastic elements execution in young gymnasts. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 8(4), 79–91.

Sokal, P., Jastrzębski, Z., Sokal, K., Dargiewicz, R., Jastrzębska, M., Radzimiński, Ł. (2016). Earthing modulates glucose and erythrocytes metabolism in exercise. International Journal of Physical Education, Sports and Health. 3(3), 6–13.

Stawicka, M., Przysiężna, B. B. (2016). Turystyka szkolna jako forma wychowania dzieci i młodzieży. Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 26, 35–44. 

Stępień- Słodkowska, M., Ficek, K., Kaczmarczyk, M., Maciejewska- Karłowska, A., Sawczuk, M., Eider, J., Sygit, M., Leońska-Duniec, A., Ziętek, P., Sygit, K., Cięszczyk, P. J. (2016). Influence of biological factors on injuries occurrence in the Polish population. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 23(2), 315–318. DOI: 10.5604/12321966.1203897

Tarkowski, M., Palmowski, T., Kopeć, K., Wendt, J. A. (2016). Gdynia w Unii Europejskiej: konkurencyjność gospodarki. Pelplin: Bernardinum.

Tomiak, M. A. (2016). Społeczny ruch turystyczno-krajoznawczy na przykładzie działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie Trójmiasta w latach 1950-1989. W: L. Nowak, T. Jurek (red.), Kultura fizyczna w Polsce Ludowej (s. 113–132). Gorzów Wielkopolski: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF.

Wakuluk, D., Radzimiński, Ł., Bichowska, M., Stępień, P., Jastrzębski, Z. (2016). Aktualne trendy w badaniach wydolności i sprawności fizycznej w piłce ręcznej. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. T. 5 (s. 8–20). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Weber-Rajek, M., Bethke, A., Radzimińska, A., Lulińska-Kuklik, E., Żukow, W. (2016). Zachowania zdrowotne i urazy sportowe. Journal of Education, Health and Sport, 6(5), 199–130. DOI: 10.5281/zenodo.51331

Weber-Rajek, E., Lulińska-Kuklik, E., Orłowska, K., Czerniachowska, I., Radzimińska, A., Moska, W. P. (2016). Evaluating the effectiveness of various forms of physical therapy in low back pain treatment. Trends in Sport Sciences, 23(3),147–154.

Wendt, J. A., Chroń, M., Jaźwiecka, M., Wiskulski, T. A. (2016). Differences in the perception and evaluation of tourist attractions of Menorca by its residents and tourists. GeoJournal of Tourism and Geosites, 17(1), 21–31.

Wendt, J. A., Wiskulski, T. A. (2016). Zmiany w światowym transporcie lotniczym w segmencie turystycznym w latach 2008-2015. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 3(35), 187–197. DOI: 10.18276/ptl.2016.35-18

Wiech, M. A., Prusik, K., Ossowski, Z. M., Prusik, K., Kortas, J. A., Słomska, H., Bielawa, Ł. (2016). Diversified health-related Nordic walking training programs and physical fitness of elderly women. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 8(4), 147–156.

Wierzbicka, K., Czubek, Z. W., Dudziak, T. P., Grabowski, M. (2016). Aktywność fizyczna i skład ciała dzieci w wieku 8-12 lat z nadwagą i otyłością. Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 26, 14–21.

Wiskulski, T. A., Jaźwiecka, M., Wendt, J. A. (2016). Directions of accomodation's changes and its use on the Croatian coastline in years 1993-2013. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 144–157.

Wiskulski, T. A., Wendt, J. A. (2016). Dostępność komunikacyjna z Polski regionów turystycznych wybrzeża Chorwacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 79–91.

Wiskulski, T. A., Wendt, J. A. (2016). Zmiany jakościowe i ilościowe infrastruktury transportowej wzdłuż pomorskiego odcinka korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. W: M Połoma (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich (s. 22–30).

Wołyniec, W., Ratkowski, W., Zorena, K., Januszczyk, J., Kuźbicka, K., Urbański, R., Tkachenko-Rita, P., Renke, M., Rachoń, D. (2016). What does post-exercise proteinuria tell us about kidneys? Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 14(2), 93–100. DOI: 10.18276/cej.2016.2-11

Zarębska, A. M., Jastrzębski, Z. K., Moska, W. P., Leońska-Duniec, A., Kaczmarczyk, M., Sawczuk, M., Maciejewska-Skrendo, A. M., Żmijewski, P., Ficek, K., Trybek, G., Lulińska-Kuklik, E., Semenova, E. A., Ahmetov, I. I., Cięszczyk, P. J. (2016). The AGT gene M235T polymorphism and response of power-related variables to aerobic training. Journal of Sports Science and Medicine, 15, 616-624.

Ziółkowski, A., Zubrzycki, I. Z., Błachnio, A., Drobnik, P., Zarańska, B., Moska, W. P. (2016). Influence of sport activity on satisfaction with life and sense of coherence among physically disabled people. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 8(4), 109–116.

Zuzda, J. G., Pasek, M. M., Sialvierstava, S., Latosiewicz, R. (2016). Zdorovyj obraz žizni v predloženiâh agroturističeskih hozâjstv podlâskogo voevodstva i vozmožnosti ego ispol'zovaniâ dlâ povyšeniâ privlekatel'nosti turističeskogo produkta. W: L. Kozłowski, W. Gierańczyk (red.), Gospodarka turystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej: wybrane problemy rozwoju (s. 175–189). Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu. Wydział Nauk o Ziemi. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Żmijewski, P., Grenda, A., Leońska-Duniec, A., Ahmetov, I., Orysiak, J., Cięszczyk, P. J. (2016). Effect of BDKRB2 gene -9/+9 polymorphism on training improvements in competitive swimmers. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(3), 665–671. DOI: 10.1519/JSC.0000000000001145

 

2015

Chamera, T., Spieszny, M., Klocek, K., Kostrzewa-Nowak, D., Nowak, R., Lachowicz, M., Buryta, R., Ficek, K., Eider, J., Moska, W., Cięszczyk, P. (2015). Post-effort changes in activity of traditional diagnostic enzymatic markers in footbal players' blood. Journal of Medical Biochemistry, 34(2), 197–190.

Daniłowicz-Szymanowicz, L., Szwoch, M., Ratkowski, W., Gutknecht, P., Zagożdżon, P., Opielowska-Nowak, B., Jastrzębski, Z., Raczak, G. (2015). A 100 km run does not induce persistent predominance of sympathetic activity during 24-hour recovery in amateur male athletes. Hellenic Journal of Cardiology, 56(3), 271–272.

Dróżdż, R., Marzec, R. (2015). Bezpieczeństwo w turystyce i hotelarstwie: wybrane aspekty. Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Dróżdż, R., Olszewski-Strzyżowski, J. (2015). Seksturystyka: fakt czy mit dzisiejszego podróżowania? W: G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki. Biała Podlaska: AWF.

Dróżdż, R., Olszewski-Strzyżowski, J.(2015). Wpływ aktywności fizycznej na styl życia maratończyków. W: M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości (s. 469–486). Kraków: AWF.

Eider, J., Ahmetov, I. I., Fedotovskaya, O. N., Moska, W., Cięszczyk, P., Zarębska, A., Czubek, Z., Klocek,T., Stępień-Słodkowska, M., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M. (2015). CKM gene polymorphism in Russian and Polish rowwers. Russian Journal of Genetics, 51(3), 318–321.

Grenda, A., Sawczuk, M., Kaczmarczyk, M., Maciejewska, A., Umiastowska, D., Łubkowska, W., Żmijewski, P., Cięszczyk, P. (2015). Does the GNB3 C825T polymorphism influence swimming performance in competitive swimmers? Journal of Human Kinetics, 47, 99–106. DOI: 10.1515/hukin-2015-0075

He, Z-H., Hu, Y., Li, Y-C., L-J, Gong., Cięszczyk, P., Maciejewska-Karłowska, A., Leońska-Duniec, A., Muniesa, C. A., Marin-Peiro, M., Santiago, C., Garatachea, N., Eynon, N., Lucia, A. (2015). PGC-related gene variants and elite endurance athletic status in a Chinese cohort: a functional study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 25(2), 184–195. DOI: 10.1111/sms.12188

Ilieş, A., Wendt, J. A. (red.). (2015). Geografia turystyczna: podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne. Gdańsk: AWFiS.

Jastrzębski, Z., Radzimiński, Ł. (2015). Individual vs general time-motion analysis and physiological response in 4 vs 4 and 5 vs 5 small-sided soccer games. International Journal of Performance Analysis in Sport, 15(1), 397–410.

Jastrzębski, Z., Radzimiński, Ł., Stefaniak, A., Dragos, P., Dumitrescu, G., Stępień, P., Mrozik, Ł. (2015). Time motion differences between Romanian and Polish high level young soccer players during 6 vs. 6 small sided games as an effect of training program. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 10(2), 55–61.

Jastrzębski, Z., Żychowska M., Konieczna, A., Ratkowski, W., Radzimiński Ł. (2015). Changes in the acid-base balance and lactate concentration in the blood in amateur ultramarathon runners during a 100-km run. Biology of Sport, 32(3), 261–265. DOI:10.5604/20831862.1163372

Jastrzębski, Z., Żychowska, M. (2015). Effects of 6-week specific low-intensity training on selected aerobic capacity parameters and HSPA1A, HSPB1, and LDHb gene expression in high-level rowers. Genetics and Molecular Research, 14(3), 7538–7547. DOI: http://dx.doi.org/10.4238/2015.July.3.29

Jastrzębski, Z., Żychowska, M., Radzimiński, Ł., Konieczna, A., Kortas, J. (2015). Damage to liver and skeletal muscles in marathon runners during a 100 km run with regard to age and running speed. Journal of Human Kinetics, 45, 93–102. DOI: 10.1515/hukin-2015-0010

Kawa, M., Kowza-Dzwonkowska, M. (2015). Local cryotherapy in tennis elbow (lateral epicodylitis).Baltic Journal of Health and Physical Activity, 7(3), 73–87.

Kawa, M., Orłowski, K., Kowza-Dzwonkowska, M. (2015). The role of myofascial massage in spinal pains in professionally active women. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 7(4), 85–92.

Kordel, Z., Josan. J., Wiskulski, J. (2015). Geography for society. Oradea: Editura Universitatii din Oradea.

Kortas, J., Prusik, K., Flis, D., Prusik, K., Ziemann, E., Leaver, N., Antosiewicz, J. (2015). Effect of Nordic Walking training on iron metabolism in elderly women. Clinical Interventions in Aging, 10, 1889–1896. DOI: http://dx.doi.org/10.2147/CIA.S90413

Kostrzewa-Nowak, D., Nowak, R., Chamera, T., Buryta, R., Moska, W., Cięszczyk, P. (2015). Post-effort chances in C-reactive protein level among soccer players at the end of the training season. Journal of Strength and Conditioning Research, 29(5), 1399–1405. DOI: 10.1519/JSC.0000000000000753

Kostrzewa-Nowak, D., Nowak, R., Jastrzębski, Z., Zarębska, A., Bichowska, M., Drobnik-Kozakiewicz, I., Radzimiński, Ł., Leońska-Duniec, A., Ficek, K., Cięszczyk, P. (2015). Effect of 12-week-long aerobic training programme on body composition, aerobic capacity, complete blood count and blood lipid profile among young women. Biochemia Medica, 25(1), 103–113. DOI: 10.11613/BM.2015.013

Lipowska, M., Bidzan, M., Mazurkiewicz, N., Lipowski, M. (2015). Jakość życia w przewleklej widocznej chorobie a poczucie stygmatyzacji u młodych kobiet. Przegląd Psychologiczny, 58(3), 303–323.

Lipowska, M., Lipowski, M. (2015). Narcissism as a moderator of satisfaction with body image in young women with extreme underweight and obesity. PLoS ONE, 10(5), e0126724. DOI:10.1371/journal.pone.0126724

Lipowski, M., Lipowska, M. (2015). Poziom narcyzmu jako moderator relacji pomiędzy obiektywnymi wymiarami ciała a stosunkiem do własnej cielesności młodych mężczyzn. Polskie Forum Psychologiczne, 20(1), 31–46. DOI: 10.14656/PFP20150103

Lipowski, M., Szulc, M., Buliński, L. (2015). Physical activity among other health-related behaviors in treatment of alcoholism. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 55(3), 231–240.

Lipowski, M., Zaleski, Z. (2015). Inventory of Physical Activity Objectives: a new method of measuring motives for physical activity and sport. Health Psychology Report, 3(1), 47–58. DOI: 10.5114/hpr.2015.49462

Łuczak, M., Kałamacka, E., Chełmecki, J., Szubert, R., Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Moska, W., Żmudzka-Brodnicka, M., Gondek, B. (2015). Akademie wychowania fizycznego w Polsce: od przeszłości ku przyszłości. Poznań: AWF.

Moska, W., Przybylski, S., Skalski, D. (2015). Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce. Tom 2. Gdańsk: AWFiS.

O'Connell, K., Knight, H., Ficek, K., Leońska-Duniec, A., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Stępień-Słodkowska, M., O'Cuinneagain, D., Van Der Merwe, W., Posthumus, M., Cięszczyk, P., Collins, M. (2015). Interactions between collagen gene variants and risk of anterior cruciate ligament rupture. European Journal of Sport Science, 15(4), 341–350. DOI: 10.1080/17461391.2014.936324

Olszewski-Strzyżowski, J., Dróżdż R. (2015). Bezpieczne podróżowanie, ubezpieczenia w turystyce. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 39, 341–349.

Ossowski, Z., Wawryniuk, M., Česnaitiené, V. J. (2015). Influence of nordic walking training on static and dynamic body balance among the elderly. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 7(1), 72–80.

Pliauga, V., Kamandulis, S., Dargevičiute, G., Jaszczanin, J., Kliziene, I., Stanislovaitiene, J., Stanislovaitis, A. (2015). The effect of a simulated basketball game on players' sprint and jump performance, temperature and muscle damage. Journal of Human Kinetics, 46, 167–175. DOI: 10.1515/hukin-2015-0045

Ratkowski, W., Grabowska-Skorb, P., Bzdawski, B., Napierała, M., Pezala, M., Żukow, W. (2015). Sprawność fizyczna osób w wieku emerytalnym z aglomeracji miejskiej. Journal of Education, Health and Sport, 5(4), 177–194.

Sawczuk, M., Banting, L.K., Cięszczyk, P., Maciejewska, A., Zarębska, A., Leońska-Duniec, A., Jastrzębski, Z., Bishop, D. J., Eynon, N. (2015). MCT1 A1470T: a novel polymorphism for sprint performance? Journal of Science and Medicine in Sport, 18(1), 114–118. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2013.12.008

Sawczuk, M., Leońska-Duniec, A., Dyatlov, D.A., Orekhov, E. F., Degtyarev, A. Pushkareva, Y. E., Yan, X., Birk, R., Eynon, N. (2015). Elite athletes' genetic predisposition for altered risk of complex metabolic traits. BMC Genomics, 16(1): 25. DOI: 10.1186/s12864-014-1199-0

Sawczyn, S., Blanik, L., Mishchenko, V. (2015). Main directions and tendencies of training loads management improvement in sport gymnastics. W: A. Kochanowicz, B. Niespodziński, J. Mieszkowski, M. Żmudzka-Brodnicka (red.), Sport, health and education: complementary approach to gymnastics (s. 125–147). Gdańsk: AWFiS.

Sawczyn, S., Jagiełło, W., Fetisov, V. I., Mishchenko, V. (2015). Dependence of work capacity recovery after strenuous training sessions upon individual predisposition of skilled wrestlers to work under different energy modes.Archives of Budo, 11, 197–207.

Sawczyn, S., Mishchenko, V., Moska, W., Sawczyn, M., Jagiełło, M., Kuehne, T., Kostrzewa-Nowak, D., Nowak, R., Cięszczyk, P. (2015). Strength and aerobic training in overweight females in Gdansk, Poland. Open Medicine, 10(1), 152–162. DOI: 10.1515/med-2015-0021

Stępień-Słodkowska K., Ficek, A., Maciejewska-Karłowska, M., Sawczuk, P., Ziętek, P., Król, P., Żmijewski, A., Pokrywka, P., Cięszczyk, P.(2015). Overrepresentation of the COL3A1 AA genotype in Polish skiers with anterior cruciate ligament injury. Biology of Sport, 32(2),143–147. DOI: 10.5604/20831862.1144416

Stępień-Słodkowska, M., Ficek, K., Kaczmarczyk, M., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Leońska-Duniec, A., Stępiński, M., Ziętek, P., Król, P., Chudecka, M., Cięszczyk, P. (2015). The variants within the COL5A1 gene are associated with reduced risk of anterior cruciate ligament injury in skiers. Journal of Human Kinetics, 45, 103–111. DOI: 10.1515/hukin-2015-0011

Szczepańska-Klunder, Ż., Lipowski, M. (2015). The role of self-efficacy in undertaking health-seeking behaviours by physical education teachers. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 7(2), 45–57.

Taraszkiewicz, T., Topolski, P. (2015). Aspekty organizacyjne imprezy sportowej a atrakcyjność turystyczna na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Sopot 2014 w Ergo Arenie. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(29), 115–131.

Taraszkiewicz, T., Wojdakowski, P. (2015). Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego: studium przypadku Gdyni. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41(1), 389–400.

Wendt, J. A., Ilieş, A. (2015). Transitional or bridging Polish position in Central Europe at the turn of the 19th and 20th century. W: Z. Kordel, I. Josan, T. Wiskulski (red.), Geography for society (s. 129–142). Oradea: Editura Universitatii din Oradea.

Wendt, J. A., Wiskulski, T. (2015). Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(30), 217–231.

Wendt, J. A., Wiskulski, T. (red.). (2015). Społeczeństwo obywatelskie - wzmocnienie czy osłabienie bezpieczeństwa państw europejskich. Kraków: Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Wiskulski, T., Jaźwiecka, M. (2015). Changes in the volume of tourist traffic from Poland to Split-Dalmatia region in Croatia in the period of 2002-2011. W: Z. Kordel, I. Josan, T. Wiskulski (red.), Geography for society (s.143–155). Oradea: Editura Universitatii din Oradea.

Wojdakowski, P., Marciszewska, B., Taraszkiewicz, T., Kuczyński, D. (2015). Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji EURO 2012 na przykładzie Gdańska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(30), 199–215. DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-12

Worska, A., Szumilewicz, A. (2015). Aktywność fizyczna kobiet w ciąży w świadomości przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej.Journal of Education, Health and Sport, 5(8), 91–102. DOI: 10.5281/zenodo.27303

Worska, A., Szumilewicz,A. (2015). Przeciwwskazania do prenatalnej aktywności fizycznej a poziom wiedzy przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej. Ogrody Nauk i Sztuk, 5, 317–323. DOI: 10.15503/onis2015.317.323

Żychowska, M., Jastrzębski, Z., Chruściński, G., Michałowska-Sawczyn, M., Nowak-Zaleska, A. (2015). Vitamin C, A and E supplementation decreases the expression of HSPA1A and HSPB1 genes in the leukocytes of young polish figure skaters during a 10-day training camp. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 12(9), 1–9. DOI: 10.1186/s12970-015-0069-8

2014

Adamowicz, M., Paśko, M. (2014). Ochrona praw pasażerów: europejska wizja. W: R. Dróżdż, J. Olszewski (red.), Turystyka: nowe trendy (s. 187–215). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Adashevskiy, V. M., Iermakov, S. S., Korž, N. V., Muszkieta, R., Prusik, K., Cieślicka, M. (2014). Biomehaničeskoe obosnovanie tehniki dviženij sportsmena v bar'ernom bege: (na primere fazi poleta). Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 4, 3–12. DOI: 10.6084/m9.figshare.996012

Ahmetov, I. I., Naumov, V. A., Donnikov, A. E., Maciejewska-Karłowska, A., Kostryukova, E. S., Larin, A. K., Maykova, E. V., Alexeev, D. G., Fedotovskaya, O. N., Generozov, E. V., Jastrzębski, Z., Kravtsova, O. A., Kulemin, N. A., Leońska-Duniec, A., Martykanova, D. S., Ospanova, E. A., Pavlenko, A. V., Podolskaya, A. A., Sawczuk, M., Alimova, F. K., Trofimov, D. Y., Govorun, V. M., Cięszczyk, P. (2014). SOD2 gene polymorphism and muscle damage markers in elite athletes. Free Radical Research, 48(8), 948–955. DOI: 10.3109/10715762.2014.928410

Bojčenko, S., Jaszczanin, J., Rudenik, V. (2014). Boks: biomehanika udara i osnovy obučeniâ. Grodno: ÛrSaPrint.

Dróżdż, R. (2014). Potencjał turystyczny Wejherowa: analiza i wskazania do dalszych działań promocyjnych. W: R. Dróżdż, J. Olszewski (red.), Turystyka: nowe trendy. (s. 5–41). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Dróżdż, R., Olszewski, J. (2014). Konkurencyjność sektora hotelarskiego w aspekcie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012TM na przykładzie wybranych obiektów hotelowych w Gdańsku. W: R. Dróżdż, J. Olszewski (red.), Turystyka: nowe trendy (s. 294–317). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Dróżdż, R., Olszewski, J. (2014). Rynek niemiecki, priorytetowym dla promocji turystycznej Polski na rynkach zewnętrznych: analiza potencjału. W: R. Dróżdż, J. Olszewski (red.), Turystyka: nowe trendy. (s. 151–185). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Eider, J., Ficek, K., Kaczmarczyk, M., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Cięszczyk, P. (2014). Endothelial nitric oxide synthase g894t (rs1799983) gene polymorphism in Polish athletes. Central European Journal of Biology, 9(3), 260–267. DOI: 10.2478/s11535-013-0254-1

Eynon, N., Banting, L., Ruiz, J. R., Cięszczyk, P., Dyatlov, D. A., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Pushkarev, V.P., Kulikov, L. M., Pushkarev, E. D., Femia, P., Stepto, N. K., Bishop, D. J., Lucia, A. (2014). ACTN3 R577X polymorphism and team-sport performance: a study involving three European cohorts. Journal of Science and Medicine in Sport, 17(1), 102–106. DOI: 10.1016/j.jsams.2013.02.005

Ficek, K., Stępień-Słodkowska, M., Kaczmarczyk, M., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Cholewiński, J., Leońska-Duniec, A., Zarębska, A., Cięszczyk, P., Żmijewski, P. (2014). Does the A9285G polymorphism in collagen type XII alpha1 gene associate with the risk of anterior cruciate ligament ruptures? Balkan Journal of Medical Genetics, 17(1), 41–46. DOI: 10.2478/bjmg-2014-0022

Grenda, A., Leońska-Duniec, A., Cięszczyk, P., Żmijewski, P. (2014). BDKRB2 gene -9/+9 polymorphism and swimming performance. Biology of Sport, 31(2), 109–­113. DOI: 10.5604/20831862.1096047

Grenda, A., Leońska-Duniec, A., Kaczmarczyk, M., Ficek, K., Król, P., Cięszczyk, P., Żmijewski, P. (2014). Interaction between ACE I/D and ACTN3 R557X polymorphism in Polish competitive swimmers. Journal of Human Kinetics, 42, 127–136. DOI: 10.2478/hukin-2014-0067

Ilieş, A., Wiskulski, T. (2014). Regionalne zróżnicowanie sieci transportowej w Rumunii. Problemy Transportu i Logistyki, 28, 49–62.

Jagiełło, W., Wolska, B., Sawczyn, S., Dornowski, M. (2014). The similarity of training experience and morphofunctional traits as prediction criteria of the sports level in the subsequent stages of long-term women's judo training.Archives of Budo, 10, 201–210.

Jastrzębski, Z. (2014). Wytrzymałość, szybkość i siła specjalna zawodników zespołowych gier sportowych i sportów indywidualnych na różnych etapach przygotowań. Gdańsk: AWFiS.

Jastrzębski, Z. (red.). (2014). Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 4. Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z., Barnat, W., Dargiewicz, R., Jaskulska, E., Szwarc, A., Radzimiński, Ł. (2014). Effect of in-season generic and soccer-specific high-intensity interval training in young soccer players. International Journal of Sports Science & Coaching, 9(5), 1169–1179. DOI: 10.1260/1747-9541.9.5.1169

Jastrzębski, Z., Bichowska, M., Rompa, P., Radzimiński, Ł., Dargiewicz, R. (2014). Influence of different types of surfaces on the results of running speed tests in young soccer players. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 5(1), 5–14.

Jastrzębski, Z., Kalka, K. (2014). Antropologiczne podstawy kultury fizycznej. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 4 (s. 151–161). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z., Leońska-Duniec, A., Kolbowicz, M., Tomiak, T. (2014). The angiotensin converting enzyme gene I/D polymorphism in Polish rowers. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 5(1), 77–82.

Jastrzębski, Z., Leońska-Duniec, A., Kolbowicz, M., Tomiak., T. (2014). Association of the ACTN3 R577X polymorphism in Polish rowers. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 6(3), 205–210. DOI: 10.2478/bjha-2014-0019

Jastrzębski, Z., Wnorowski, K., Mikołajewski, R., Jaskulska, E., Radzimiński, Ł. (2014). The effect of a 6-week plyometric training on explosive power in volleyball players. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 6(2), 79–89. DOI: 10.2478/bjha-2014-0008

Jastrzębski, Z., Żychowska, M. (2014). Are changes in HSPA1A, HSPB1 and LDHb genes expression during physical performance "till exhaustion" independent of their exercise possibility? Baltic Journal of Health and Physical Activity, 6(4), 252–258. DOI: 10.2478/bjha-2014-0023

Kawa, M., Muszyńska, E., Kowza-Dzwonkowska, M. (2014). Evaluation of analgesic effectiveness of infrared radiation and interference currentsin degenerative diseases. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 6(4), 273–283. DOI: 10.2478/bjha-2014-0026

Kowza-Dzwonkowska, M., Kawa, M., Orlikowska, A. (2014). Zastosowanie baniek w fizjoterapii, odnowie biologicznej i kosmetologii. Rocznik Naukowy AWFiS Gdańsk, 24, 105–112.

Kozina, Ž. L., Repko E. A., Prusik, K., Prusik, K., Cieślicka, M. (2014).Teoretiko-metodologičeskoe obosnovanie razvitiâ skorostno-silovyh kačestv v skalolazanii. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 1, 27–33. DOI: 10.6084/m9.figshare.903690

Kozina, Ž. L., Sobko, I. N., Prokopenko, A. I., Guba, A. V., Iermakov, S. S., Prusik, K., Cieślicka, M. (2014). Metodika tehniko-taktic~31eskoj podgotovki basketbolistok s narušeniâmi sluha s ispol'zovaniem innovacionnyh tehnologij. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 3, 30–38. DOI: 10.6084/m9.figshare.928699

Krokosz, D., Jochimek, M., Jastrzębski, Z., Lipowski, M. (2014). Changes of mood and attention divisibility in rowers exposed to high-intensity training. Acta Neuropsychologica, 12(1), 53–64. DOI: 10.5604/17307503.1098748

Krokosz, D., Lipowski, M. (2014). Sport ekstremalny, jego uwarunkowania i motywy w badaniach naukowych z perspektywy psychologii. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. (s. 21–36). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Latosik, E., Zubrzycki, I. Z., Ossowski, Z., Bojke, O., Clarke, A., Wiącek, M., Trąbka, B. (2014). Physiological responses associated with nordic-walking training in systolic hypertensive postmenopausal women. Journal of Human Kinetics, 43, 185–190. DOI: 10.2478/hukin-2014-0104

Lazarieva, E., Cieślicka, M., Stankiewicz, B., Muszkieta, R., Prusik, K. (2014). Konceptual'nye podhody k probleme fizičeskoj reabilitacii pacientov s vertebrogennoj patologiej. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 11, 74–78. DOI: 10.15561/18189172.2014.1113

Lazarieva, E., Cieślicka, M., Stankiewicz, B., Muszkieta, R., Prusik, K. (2014). Organizacionnye osnovy processa fizičeskoj reabilitacii bol'nyh pri hirurgičeskom lečenii vertebrogennoj patologii. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 12, 70–74. DOI: 10.15561/18189172.2014.1213

Lazarieva, E., Kormiltsev, V., Prusik, K., Cieślicka, M. (2014). Postroenie programm fizičeskoj reabilitacii v predoperacionnom periode u bol'nyh osteohondrozom pozvonočnika napravlennyh na udalenie gryž mežnozvonkovyh diskov.Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 6, 83–86. DOI: 10.6084/m9.figshare.1004740

Lipowski, M., Dąbrowski, P. (2014). Umiejętność znajdowania rozwiązań w stresujących sytuacjach menedżerskich a inteligencja emocjonalna. W: T. Konieczny (red.), Stres w organizacji (s. 107–125). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Lipowski, M., Lipowska, M., Nieckarz, Z., Celińska-Nieckarz, S., Kosakowska-Berezecka, N. (2014). Płeć psychologiczna i wiek jako determinanty nadziei na sukces menedżerek i menedżerów. Przegląd Psychologiczny, 57(3), 367–379.

Lipowski, M., Lipowska, M., Peplińska, A., Jeżewska, M. (2014). Personality determinants of health behaviours of merchant navy officers. International Maritime Health, 65(3), 158–165. DOI: 10.5603/IMH.2014.0030


Maciejewska-Karłowska, A., Hanson, E., Sawczuk, M., Cięszczyk, P., Eynon, N. (2014). Genomic haplotype within the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Delta (PPARD) gene is associated with elite athletic status. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24(3), e148–55. DOI: 10.1111/sma/12126

Moska, W., Ossowski, Z. (2014). Aktywność fizyczna i zdrowie w badaniach naukowych. Gdańsk: AWFiS.

Moska, W., Przybylski, S., Skalski, D. (red.). (2014). Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce. Gdańsk: AWFiS.

Mustafina, L. J., Naumov, V. A., Cięszczyk, P., Popov, D. V., Lyubaeva, E. V., Kostryukova, E. S., Fedotovskaya, O. N., Druzhevskaya, A. M., Astratenkova, I. V., Glotov, A. S., Alexeev, D. G., Mustafina, M. M., Egorova, E. S., Maciejewska-Karłowska, A., Larin, A. K., Generozov, E. V., Nurullin, R. E., Jastrzębski, Z., Kulemin, N. A., Ospanova, E. A., Pavlenko, A. V., Sawczuk, M., Akimov, E. B., Danilushkina, A. A., Żmijewski, P., Vinogradova, O. L., Govorun, V. M., Ahmetov, I. I. (2014). The AGTR2 gene polymorphism is associated with muscle fibre composition, athlete status and aerobic performance. Experimental Physiology, 99(8), 1042–1052. DOI: 10.1113/expphysiol.2014.079335

Niemczyk, M., Ossowski, Z., Trąbka, B. (2014). Wpływ treningu nordic walking na stres i depresję. W: W. Moska, Z. Ossowski (red.), Aktywność fizyczna i zdrowie w badaniach naukowych (s. 35–44). Gdańsk: AWFiS.

Olszewski, J., Dróżdż, R. (2014). Polska Organizacja Turystyczna jako podmiot inspirujący samorządność turystyczną - współpraca z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi: analiza wybranych działań. W: R. Dróżdż, J. Olszewski (red.), Turystyka: nowe trendy. (s. 318–353). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Olszewski-Strzyżowski, J., Dróżdż, R. (2014). Czy jakość usług gastronomicznych w trójmiejskich restauracjach ma wpływ na popyt klientów?: próba analizy. W: D. Kołożyn-Krajewska. (red.), Jakość żywności a żywienie w turystyce (s. 110–119). Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki.

Olszewski-Strzyżowski, J., Dróżdż, R. (2014). Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez mieszkańców Elbląga. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 47, 124–130.

Olszewski-Strzyżowski, J., Dróżdż, R. (2014). Sposoby przezwyciężania sytuacji stresowych przez pracowników hotelu. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 45, 54–62.

Ossowski, O., Prusik, K., Prusik, K., Kortas, J., Wiech, M., Bielawa, Ł. (2014). Trening nordic walking a sprawność fizyczna kobiet w wieku starszym. Polish Journal of Sport and Tourism, 21(4), 253–257.

Paśko, M. (2014). Obowiązki przewoźnika lotniczego w przypadku przyjęcia pasażera na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu. W: R. Dróżdż, J. Olszewski (red.), Turystyka: nowe trendy (s. 167–186). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Paśko, M., Adamowicz, M. (2014). Umowa przechowania w usługach hotelarskich. W: R. Dróżdż, J. Olszewski (red.), Turystyka: nowe trendy (s. 32–50). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Paśko, M., Dróżdż, R. (2014). Wzorce umowne w działalności rekreacyjnej. W: R. Dróżdż, J. Olszewski (red.), Turystyka: nowe trendy (s. 84–103). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Piotrowska, J., Leś, A., Wiech, M. (2014). Ocena techniki nordic walking wśród osób chodzących z kijami. W: W. Moska, Z. Ossowski (red.), Aktywność fizyczna i zdrowie w badaniach naukowych (s. 45–55). Gdańsk: AWFiS.

Podrigalo, L. V., Galaško, M. N., Galaško, N. I., Prusik, K., Cieślicka, M. (2014). Issledovanie pokazatelej sily i vynoslivosti ruk u sportsmenov armsporta paznogo uroviâ masterstva. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 2, 37–40. DOI: 10.6084/m9.figshare.907140

Prusik, K., Zdrojewski, T. (2014). Aktywność fizyczna w prewencji chorób serca. W: M. Dłużniewski (red.), Sport wyczynowy i rekreacyjny: problemy kardiologa i internisty (s. 309–314). Lublin: Wydaw. Czelej.

Pryimakov, O., Jaszczanin, J., Shchegolkov, A. (2014). Criteria of athlete neuromuscular system reserve capacities during performance of speed-strength work. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 6(2), 35–43.

Przybył, D., Ossowski, Z., Pienczyn, M. (2014). Wpływ obozów aktywniej rehabilitacji na sprawność fizyczną i technikę jazdy osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W: W. Moska, Z. Ossowski (red.), Aktywność fizyczna i zdrowie w badaniach naukowych (s. 146–158). Gdańsk: AWFiS.

Przysiężna, B., Orzech, A. (2014). Przystosowanie placów zabaw w Parku Reagana do potrzeb rozwojowych dzieci. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu (s. 121–137). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Przysiężna, B., Rodziewicz, E., Kochańczyk, T. (2014). Questing jako nowa forma spędzania czasu wolnego. Rocznik Naukowy/AWFiS Gdańsk, 24, 113–121.

Rajkowska, N., Szumilewicz, A. (2014). Prenatalne ćwiczenia mięśni brzucha w świadomości kobiet ciężarnych i młodych matek. Rocznik Naukowy/AWFiS Gdańsk, 24, 89–94.

Ratkowski, W., Grabowska-Skorb, P., Bzdawski, M. (2014). Stan zdrowia w opinii mieszkańców Trójmiasta w wieku emerytalnym. W: W. Moska, Z. Ossowski (red.), Aktywność fizyczna i zdrowie w badaniach naukowych (s. 131–145). Gdańsk: AWFiS.

Rokicka-Hebel, M. (2014). Aktywność wolnoczasowa dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Czasopismo: Rocznik Naukowy/AWFiS Gdańsk, 24, 19–34.

Rokicka-Hebel, M. (2014). Corrective gymnastics and motor skills of five- and six-year-old children. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 6(2), 114–126. DOI: 10.2478/bjha-2014-0011

Rovnaya, O. A., Podrigalo, L.V., Iermakov, S.S., Prusik, K., Cieślicka, M. (2014). Morfofunkcional'nye osobennosti sportsmenok sinhronnogo plavaniâ vysšego urovnâ masterstva. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 4, 45–49. DOI: 10.6084/m9.figshare.951916

Sawczuk, M., Maciejewska-Karłowska, A., Cięszczyk, P., Leońska-Duniec, A. (2014). Is GNB3 C825T polymorphism associated with elite status of Polish athletes?. Biology of Sport, 31(1), 21–25. DOI: 10.5604/20831862.1083275

Sobko, I. N., Kozina, Zh. L., Iermakov, S. S., Muszkieta, R., Prusik, K., Cieślicka, M., Stankiewicz, B. (2014). Sravnitel'naâ harakteristika fizičeskoj i tehničeskoj podgotovlennosti ženskoj sbornoj Ukrainy i sbornoj Litvy po basketbolu (s narušeniâmi sluha) do i posle podgotovki k deflimpijskim igram. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 10, 45–51. DOI: 10.5281/zenodo.10490

Supiński, J., Obmiński, Z., Kubacki, R., Kosa, J., Moska, W. (2014). Usefulness of the psychomotor tests for distinguishing the skill levels among older and younger judo athletes.Archives of Budo, 10, 315–322.

Szczepańska-Klunder, Ż., Lipowski, M. (2014). Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia a podejmowanie aktywności prozdrowotnej przez nauczycieli wychowania fizycznego. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. (s. 87–100). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Szczepańska-Klunder, Ż., Lipowski, M. (2014). Sense of coherence as a moderator of health-related behavior of physical education teachers. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 6(2), 127–134. DOI: 10.2478/bjha-2014-0012

Tomiak, M. A. (2014). Historyczno-kulturowe podstawy rozwoju turystyki w Trójmieście do 1989 r.: zarys problematyki. W: L. Nowak, R.Urban (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce (s. 441–453). Gorzów Wlkp: Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF.

Trąbka, B., Zubrzycki, I. Z., Ossowski, Z., Bojke, O., Clarke, A., Wiącek, M., Latosik, E. (2014). Effect of a MAST exercise program on anthropometric parameters, physical fitness, and serum lipid levels in obese postmenopausal women. Journal of Human Kinetics, 42, 149–155. DOI: 10.2478/hukin-2014-0069

Voisin, S., Cięszczyk, P., Pushkarev, V. P., Dyatlov, D.A., Vashlyayev, B. F., Maciejewska-Karłowska,A., Sawczuk, M., Skuza, L., Jastrzębski, Z., Bishop, D.J., Eynon, N. (2014). EPAS1 gene variants are associated with sprint/power athletic performance in two cohorts of European athletes. BMC Genomics, 15(382), 22. DOI: 10.1186/1471-2164-15-382

Wnorowski, K., Mikołajewski, R., Stępień, P., Jastrzębski, Z. (2014). Obciążenia treningowe o charakterze plyometrycznym oraz szybkościowo-siłowym u siatkarzy amatorów w okresie przygotowawczym. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu (s. 37–55). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Wojdakowski, P., Marciszewska, B., Taraszkiewicz, T., Kuczyński, D. (2014). EURO 2012 jako czynnik stymulujący rozwój Miasta Gdańska. Marketing i Rynek, 10, 216–226.

Worska, A., Szumilewicz, A. (2014). Intensywność ćwiczeń w ciąży w rekomendacjach z różnych krajów: praca przeglądowa. Rocznik Naukowy / AWFiS Gdańsk, 24, 95–104.

Zarębska, A., Ahmetov, I. I., Sawczyn, S., Weiner, S. S., Kaczmarczyk, M., Ficek, K., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Leońska-Duniec, A., Klocek, T., Voronina, E. N., Boyarskikh, U. A., Filipenko, M. L., Cięszczyk, P. (2014). Association of the MTHFR 1298A>C (rs1801131) polymorphism with speed and strength sports in Russian and Polish athletes. Journal of Sports Sciences, 32(4), 375–382. DOI: 10.1080/02640414.2013.825731

Zarębska, A., Jastrzębski, Z., Cięszczyk, P., Leońska-Duniec, A., Kotarska, K., Kaczmarczyk, M., Sawczuk, M., Maciejewska-Karłowska, A. (2014). The Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene modifies the association of physical activity and body mass changes in Polish women. PPAR Research, ID 373782, 7. DOI: 10.1155/2014/373782

Zarębska, A., Jastrzębski, Z., Kaczmarczyk, M., Ficek, K., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Leońska-Duniec, A., Cięszczyk, P., Żmijewski, P., Eynon, N. (2014). The GSTP1 c.313A>G polymorphism modulates the cardiorespiratory response to aerobic training. Biology of Sport, 31(4), 261–266. DOI: 10.5604/20831862.1120932

Zubrzycki, I. Z., Ossowski, Z., Przybylski, S., Wiącek, M., Clarke, A., Trąbka, B. (2014). Supplementation with Silk Amino Acids improves physiological parameters defining stamina in elite fin-swimmers. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 11(57), 1–5. DOI: 10.1186/s12970-014-0057-4

 

2013

Antosiewicz, J., Kaczor, J. J., Kasprowicz, K., Laskowski, R., Kujach, S., Łuszczyk, M., Radzimiński, Ł., Ziemann, E. (2013). Repeated "all out" interval exercise causes an increase in serum hepcidin concentration in both trained and untrained men. Cellular Immunology, 283(1-2), 12–17. DOI: 10.1016/j.cellimm.2013.06.006

Bichowska, M., Jastrzębski, Z. (2013). Znaczenie małych gier w treningu piłki nożnej. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu 3 (s. 120–129). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Daniłowicz-Szymanowicz, L., Ratkowski, W., Dorniak, K., Uszyńska, M., Raczak, G. (2013). Wpływ kontrolowanego oddechu na parametry krótkookresowej aktywności autonomicznego układu nerwowego na podstawie badania sportowców uprawiających sport w zakresie amatorskim uczestniczących w biegu na 100 km. Medycyna Sportowa, 29(1), 45–53. DOI:10.5604/1232406X.1046807

Eider, J., Cięszczyk, P., Ficek, K., Leońska-Duniec, A., Sawczuk, M., Maciejewska-Karłowska, A., Zarębska, A. (2013). The association between D allele of the ACE gene and power performance in Polish elite athletes. Science & Sports, 28(6), 325–330. DOI: 10.1016/j.scispo.2012.11.005

Eider, J., Cięszczyk, P., Leońska-Duniec, A., Maciejewska, A., Sawczuk, M., Ficek, K., Kotarska, K. (2013). Association of the 174G/C polymorphism of the IL6 gene in Polish power-orientated athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 53(1), 88–92.

Eider, J., Leońska-Duniec, A.,Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Ficek, K., Sawczyn, S., Cięszczyk, P. (2013). The VEGFR2 gene His472Gln polymorphism in Polish endurance athletes. International SportMed Journal, 14(1), 29–35.

Eynon, N., Banting, L., Ruiz, J. R., Cięszczyk, P., Dyatlov, D.A., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Pushkarev, V.P., Kulikov, L. M., Pushkarev, E. D., Femia, P., Stepto, N. K., Bishop, D. J., Lucia, A. (2013). ACTN3 R577X polymorphism and team-sport performance: a study involving three European cohorts. Journal of Science and Medicine in Sport, 16, 1–5. DOI:10.1016/j.jsams.2013.02.005

Eynon, N., Nasibulina, E. S., Banting, L. K., Cięszczyk, P., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Bondareva, E. A., Shagimardanova, R. R., Raz, M., Sharon, Y., Williams, A. G., Ahmetov, I. I., Lucia, A., Birk, R. (2013). The FTO A/T polymorphism and elite athletic performance: a study involving three groups of European athletes. PLoS ONE, 8(4), e60570 [1–6]. DOI: 10.1371/journal.pone.0060570

Fedotovskaya, O., Eider, J., Cięszczyk, P., Ahmetov, I., Moska, W., Sawczyn, S., Ficek, K., Leońska-Duniec, A., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Czubek, Z., Żychowska, M., Jascaniene, N. (2013). Association of muscle-specific creatine kinase (CKM) gene polymorphism with combat athlete status in Polish and Russian cohorts. Archives of Budo, 9(3), 233–237.

Ficek, K., Cięszczyk, P., Kaczmarczyk, M., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Cholewiński, J., Leońska-Duniec, A., Stępień-Słodkowska, M., Zarębska, A., Stepto, N .K., Bishop, D. J., Eynon, N. (2013). Gene variants within the COL1A1 gene are associated with reduced anterior cruciate ligament injury in professional soccer players. Journal of Science and Medicine in Sport, 16(5), 396–400. DOI:10.1016/j.jsams.2012.10.004

Golovakha, M. L., Prusik, K. (2013). Improvement of physical rehabilitation in congenital clubfoot. Journal of Health Sciences, 3(8), 37–46.

Jagiełło, W., Sawczyn, S., Jagiełło, M., Michałowska-Sawczyn, M. (2013). Profil' pozitivnogo zdorov'â i sposobnosti k vyživaniû u studentok s raznym urovnem fizičeskoj aktivnosti. Teoriâ i Praktika Fizičeskoj Kul'tury, 5, 15–18.

Jaskulska, E., Jastrzębski, Z. (2013). Znaczenie suplementacji witaminą D3 u człowieka w spoczynku oraz wysiłku fizycznym. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu 3 (s. 81–91). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z. (red.). (2013). Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 2. Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z. (red.). (2013). Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 3. Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z., Kalka, K. (2013). Doping jako zagrożenie współczesnego sportu. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 3 (s. 143–153). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z., Rompa, P., Szutowicz, M., Radzimiński, Ł. (2013). Effects of applied training loads on the aerobic capacity of young soccer players during a soccer season. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(4), 916–923. DOI: 10.1519/JSC.0b013e31825c327a

Jochimek, M., Krokosz, D., Lipowski, M. (2013). Trener w oczach zawodników – rozważania nad percepcją postawy trenera i oczekiwaniami młodzieży uprawiającej sporty indywidualne. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu 3 (s. 56–80). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Kasprowicz, K., Ziemann, E., Ratkowski, W., Laskowski, R., Kaczor, J. J., Dadci, R., Antosiewicz, J. (2013). Running a 100-km ultra-marathon induces an inflammatory response but does not raise the level of the plasma iron-regulatory protein hepcidin. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 53(5), 533–537.

Kozina, Zh. L., Ryepko, O. A., Prusik, K.,Cieślicka, M. (2013). Psihofiziologičeskie vozmožnosti al'pinistov i skalolazov, specializiruûŝihsâ v skorostnom lazanii i lazanii na složnost'. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu = Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 10, 41–46. DOI: 10.6084/m9.figshare.785784

Krokosz, D., Jochimek, M., Lipowski, M. (2013). Psychological Aspects of the Polish National Team Performance at EURO 2012 Tournament in the Opinion of Students from Sports and Humanities-Oriented Universities. Baltic Journal of Health And Physical Activity, 5(1), 27–36. DOI:10.2478/bjha-2013-0003

Krokosz, D., Jochimek, M., Lipowski, M. (2013). Psychologiczne konsekwencji niewykorzystanych okazji w walce sportowej w grach indywidualnych i drużynowych. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu 3 (s. 104–119). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Łysiak, N., Przesławska, M., Zieliński, R., Ratkowski, W., Cieślicka, M. (2013). Czas wolny uczniów z różnych typów bydgoskich szkół. W: M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow (red.), Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku (s. 356–371). Bydgoszcz: Univ. of Economy.

Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Cięszczyk, P., Zarębska, A., Sawczyn, S. (2013). Association between the Pro12Ala polymorphism of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma gene and strength athlete status. PLoS ONE, 8(6), e67172 [1–8]. DOI: 10.1371/journal.pone.0067172

Mikołajewski, R., Jastrzębski, Z.,Stępień, P., Radzimiński, Ł., Wnorowski, K. (2013). Trening plyometryczny i szybkości lokomocyjnej w piłce siatkowej. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu 3 (s. 39–55). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Mykhaylova, H., Prusik, K., Prusik, K., Grygus, I. (2013). Modern approaches to organization of physical rehabilitation of children with congenital clubfoot. Journal of Health Sciences, 3(9), 31–40.

Olszewski, J., Dróżdż, R. (2013). Rozpoznawalność polskiej oferty gastronomicznej na wybranych rynkach emisyjnych. W: D. Kołożyn-Krajewska (red.), Nowoczesne trendy w żywieniu i produkcji żywności (s. 255–268). Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki.

Prusik, K., Bielawa, Ł., Cieślicka, M., Kortas, J., Żukow, W. (2013). The structure and the dynamics of training loads by runners on the orientation of the master class during sports events. Journal of Health Sciences, 3(9), 447–472.

Prusik, K., Gorner, K. (2013). Diagnostičeskaâ nadežnost' rezul'tatov v norvežskoj hod'be na 2000 m kak pokazatel' pozitivnogo zdorov'â ženŝin 60-80 let. Teoriâ i Praktika Fizičeskoj Kul'tury, 5, 48–50.

Prusik, K., Prusik, K., Grygus, I. (2013). Improving the physical health of students with physical exercises proposed by type of autonomic nervous system. Journal of Health Sciences, 3(5), 657–670.

Prusik, K., Prusik, K., Kozina, Ž. L., Ermakov, S. (2013). Osobennosti fizičeskogo razvitiâ, fizičeskoj podgotovlennosti i funkcional'nogo sostoâniâ ûnošej i devušek - studentov pol'skih vysših učebnyh zavedenij. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 1, 54–60. DOI: 10.6084/m9.figshare.96415

Prusik, K., Prusik, K., Stankiewicz, B., Chiliński, I., Kortas, J., Żukow, W. (2013). The reaction of the body to the extreme efforts of amateur runners in the men's 100 kilometers. Journal of Health Sciences, 3(9), 427–446.

Radzimiński, Ł., Rompa, P., Barnat, W., Dargiewicz, R., Jastrzębski, Z. (2013). A comparison of the physiological and technical effects of high-intensity running and small-sided games in young soccer players. International Journal of Sports Science & Coaching, 8(3), 455–466. DOI: 10.1260/1747-9541.8.3.455

Ratkowski, W., Mroczyński, Z. (2013). Rekreacja w rejonie pomorskim w latach 2001-2510. W: M. Gulda (red.), Produkt turystyczny województwa pomorskiego: wybrane zagadnienia (s. 201–212). Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

Sawczuk, M., Maciejewska-Karłowska, A., Cięszczyk, P. (2013). A single nucleotide polymorphism rs553668 in the ADRA2A gene and the status of Polish elite endurance athletes. Trends in Sport Sciences, 20(1), 30–35.

Sawczuk, M., Maciejewska-Karłowska, A., Cięszczyk, P., Skotarczak, B., Ficek, K. (2013). Association of the ADRB2 Gly16Arg and Glu27Gln polymorphisms with athlete status. Journal of Sports Sciences, 31(14), 1535–1544. DOI:10.1080/02640414.2013.786184

Sawczuk, M., Timshina, Y. I., Astratenkova, I. V., Maciejewska-Karłowska, A., Leońska-Duniec, A., Ficek, F., Mustafina, L. J., Cięszczyk, P., Klocek, T., Ahmetov, I.I. (2013). The -9/+9 polymorphism of the bradykinin receptor beta 2 gene and athlete status: a study involving two European cohortes. Human Biology, 85(5), 741–755. DOI: 10.3378/027.085.0511

Sokal, P., Jastrzębski, Z., Jaskulska, E., Sokal, K., Jastrzębska, M., Radzimiński, Ł., Dargiewicz, R., Zieliński, P. (2013). Differences in blood urea and creatinine concentrations in earthed and unearthed subjects during cycling exercise and recovery. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 1–6. DOI: 10.1155/2013/382643

Stępień, P., Jastrzębski, Z., Mikołajewski, R., Radzimiński, Ł., Wnorowski, K. (2013). Trening szybkości lokomocyjnej i siły eksplozywnej w piłce nożnej. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu 3 (s. 9–23). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Stępień-Słodkowska, M., Ficek, K., Eider, J., Leońska-Duniec, A., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Zarębska, A., Jastrzębski, Z., Grenda, A., Kotarska, K., Cięszczyk, P. (2013). The + 1245G/T polymorphisms in the collagen type I alpha 1 (COL1A1) gene in Polish skiers with anterior cruciate ligament injury. Biology of Sport, 30(1), 57–60. DOI: 10.5604/20831862.1029823

Sybilska, W., Mielicka, E., Ratkowski, W. (2013). Budowa somatyczna oraz wybrane parametry antropometryczne studentów i zawodników wybranych dyscyplin sportowych. Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, 11, 21–27.

Szumilewicz, A., Wojtyła, A., Zarębska, A., Drobnik-Kozakiewicz, I., Sawczyn, M., Kwitniewska, A. (2013). Influence of prenatal physical activity on the course of labour and delivery according to the new Polish standard for perinatal care. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 20(2), 380–389.

Wiech, M., Prusik, K., Kortas, J., Bielawa, Ł., Ossowski, Z., Prusik, K., Żukow, W. (2013). Changes in the ranges of motion in the joints of the upper and lower extremities in elderly people under the influence of the nordic walking training. Journal of Health Sciences, 3(5), 267–276.

Zajcev, V. P., Manučarân, S. V., Prusik, K., Prusik, K., Česlicka, M., Šark-Eckardt, M. (2013). Metodologiâ fizičeskoj rekreacii: vzglâd na problemy, opyt, rekomendacii. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 4, 13–20. DOI:10.6084/m9.figshare.693024

Zarębska, A., Sawczyn, S., Kaczmarczyk, M., Ficek, K., Maciejewska-Karłowska, A., Sawczuk, M., Leońska-Duniec, A., Eider, J., Grenda, A., Cięszczyk, P. (2013). Association of rs699 (M235T) polymorphism in the AGT gene with power but not endurance athlete status. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(10), 2898–903. DOI: 10.1519/JSC.0b013e31828155b5

Żołnowski, K., Prusik, K., Prusik, K., Żukow, W. (2013). Impact of the pellets on the physical development and motor efficiency 12-year olds. Journal of Health Sciences, 3(1), 121–148.

 

2012

Adashevskiy, V., Iermakov, S., Prusik, K., Prusik, K., Görner, K. (2012). Biomechanics: theory and practice. Gdańsk: Publ. Zdrowie-Projekt.

Bar-Kołelis, D., Wiskulski, T. (2012). Dostępność komunikacyjna polskich miast-gospodarzy turnieju Euro 2012. W: M. Boruszczak (red.), Euro 2012 Polska - Ukraina: aspekty organizacyjno-ekonomiczne (s. 126–135). Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Bielawa, Ł., Prusik, K., Ossowski, Z., Kortas, J., Wiech, M., Prusik, K. (2012). Ocena tolerancji wysiłkowej pacjentów kardiologicznych rehabilitowanych w modelu D na podstawie testu marszu 6-minutowego. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 12, 157–161.

Biernacki, L., Patalan, A., Bagrowski, M., Radzimiński, Ł., Jastrzębski, Z. (2012). Charakterystyka antropologiczna piłkarzy ręcznych kadr wojewódzkich. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 1 (s. 89–113). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Dargiewicz, R., Jastrzębski, Z. (2012). Kinematyka lokomocji piłkarzy nożnych na różnych etapach przygotowań. Gdańsk: AWFiS.

Drozd, K., Dróżdż, R. (2012). Znaczenie turystyki w rozwoju miasta Gdyni w latach 2010-2012. W: J. Oździński (red.), Strategiczne założenia rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej (s. 26–42). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Dróżdż, R. (2012). Przygotowanie bazy hotelowej na Euro 2012 w Trójmieście. W: M. Boruszczak (red.), Euro 2012 Polska - Ukraina: aspekty organizacyjno-ekonomiczne (s. 136–148). Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Dróżdż, R., Kaniewska, M. (2012). Wpływ imprez masowych na popyt usług hotelarskich w Trójmieście. W: M. Jalinik, R. Ziółkowski (red.), Rynek usług turystycznych (s. 78–92). Białystok: Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej.

Dróżdż, R., Knapp, K. (2012). Wykorzystywanie internetu w działalności marketingowej biur podróży. W: M. Jalinik, R. Ziółkowski (red.), Rynek usług turystycznych (s. 93–110). Białystok: Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej.

Dróżdż, R., Kortas, M. (2012). Dostępność infrastruktury dla osób niepełnosprawnych na Euro 2012 w Gdańsku. W: M. Boruszczak (red.), Euro 2012 Polska-Ukraina: aspekty organizacyjno-ekonomiczne (s. 149–165). Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Dróżdż, R., Paśko, M., Ziółkowska, J. (2012). Forms of physical activity performed by handicapped people in their free time: the example of Gdansk citizens. GeoJournal of Tourism and Geosites, 10(2), 165–171.

Dróżdż, R., Strehlau, A. (2012). Gwarancje ubezpieczeniowe jako zabezpieczenie finansowe działalności organizatorów i pośredników turystycznych. W: J. Grochowicz (red.), Szanse i bariery rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej (s. 177–197). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Formella, M., Wojdakowski, P., Taraszkiewicz, T. (2012). Analiza oferty katalogowej lato 2011 touroperatorów działających w Polsce: imprezy pobytowe w pakiecie: wybrane kraje. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 86, 399–411.

Gorkovenko, A.V., Sawczyn, S., Bulgakova, N. V., Jaszczur-Nowicki, J., Mishchenko, V., Kostyukov, A. I. (2012). Muscle agonist-antagonist interactions in an experimental joint model. Experimental Brain Research, 222(4), 399–414. DOI: 10.1007/s00221-012-3227-0

Jagiełło, W., Sawczyn, S., Jagiełło, M. (2012). The subjective profile of positive health and survival abilities in women differing as to physical activity. Archives of Budo, 8(4), 219–224. DOI: 10.12659/AOB.883551

Jaskulska, E., Bichowska, M., Bargowski, M., Stępień, P., Jastrzębski, Z. (2012). Ocena obciążeń treningowych i wydolności fizycznej piłkarzy nożnych juniorów w okresie przygotowawczym. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 2 (s. 28–45). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jaskulska, E., Jastrzębski, Z., Stępień, K., Bichowska, M., Bogdańska, U. (2012). Zmiany wydolności tlenowej oraz sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej młodych piłkarek ręcznych w trzyletnim cyklu treningowym. W: Z. Jastrzębski(red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 2 (s. 101–132). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z. (red.). (2012). Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 1. Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z., Głowacki, A., Radzimiński, Ł., Rompa, P. (2012). Koordynacyjne zdolności ruchowe a sprawność specjalna młodych piłkarzy nożnych. W: A. Stuła (red.), Wybrane zagadnienia szkolenia i analizy gry piłkarzy nożnych (s. 179–201). Opole: Politechnika Opolska.

Jastrzębski, Z., Głowacki, A., Rompa, P., Stępień, P., Radzimiński, Ł. (2012). Obciążenia treningowe a poziom wybranych zdolności motorycznych młodych piłkarzy nożnych w rocznym cyklu szkolenia. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 1 (s. 115–144). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z., Jaskulska, E., Bichowska, M., Radzimiński, Ł., Barnat, W., Marcinkiewicz, M. (2012). Poziom obciążeń treningowych piłkarzy nożnych młodzików w rocznym cyklu szkolenia. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 2 (s. 82–100). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z., Jaskulska, E., Rompa, P., Stępień, P., Radzimiński, Ł. (2012). Szybkość lokomocyjna i wytrzymałość tlenowa oraz relacje pomiędzy nimi u piłkarzy nożnych polskiej ekstraklasy i I ligi. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 2 (s. 46–59). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z., Kalka, K. (2012). Zasada fair play w kształtowaniu postawy sportowca. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 2 (s. 160–177). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Jastrzębski, Z., Wudniak, A. (2012). Ocena wydolności tlenowej w grach zespołowych na przykładzie piłkarzy ręcznych. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 1 (s. 27–49). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Kuczyński, D. (2012). Rola specjalnych wydarzeń w marketingu destynacji i rozwoju turystyki. Zeszyty NaukoweUniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 23, 343–355.

Kuczyński, D., Taraszkiewicz, T. (2012). Charakterystyka usług konferencyjnych nabywanych przez instytucje publiczne na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Handel Wewnętrzny, 5-6(1), 395–2012.

Kuczyński, D., Taraszkiewicz, T. (2012). Charakterystyka zrealizowanego popytu na usługi konferencyjne w sektorze publicznym na przykładzie województwa pomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 681–691.

Kuczyński, D., Taraszkiewicz, T. (2012). Customer - friendly public services - the good practice example of the district labour office in Gdańsk. Scientific Journal of the University of Szczecin. Service Management, 8, 263–270.

Kuczyński, D., Taraszkiewicz, T. (2012). Dostosowanie modelu biznesowego organizacji usługowych do zmieniających się warunków funkcjonowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 229, 446–459.

Lipowski, M. (2012). Level of optimism and health behavior in athletes. Medical Science Monitor, 18(1), 39–43. DOI: 10.12659/MSM.882200

Lipowski, M., Nieckarz, Z. (eds.). (2012). Empirical aspects off the psychology of management. Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu.

Lipowski, M., Poliwodzińska, M. (2012). Physical activity among other health-related behaviours of managers. In: M. Lipowski, Z. Nieckarz (eds.), Empirical aspects off the psychology of management (s. 228–267). Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu.

Lipowski, M., Szczepańska-Klunder, Ż. (2012). Zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria wychowania fizycznego i sportu. Tom 1 (s. 9–26). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Łapszo, J., Giovanis, V., Prusik, K., Prusik, K. (2012). Balance control contributors: the relationships between leg strength and balance control ability in seniors. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 14(3), 1–8. DOI: 10.5277/abb120301

Maciejewska-Karłowska, A., Leońska-Duniec, A., Cięszczyk, P., Sawczuk, M., Eider, J., Ficek, K., Sawczyn, S. (2012). The GABPB1 gene A/G polymorphism in Polish rowers. Journal of Human Kinetics, 31, 115–120.

Moska, W. (2012). Współczesne koncepcje i techniki zarządzania usprawniające polski sport. W: W. Moska, J. Jaszczur-Nowicki (red.), Kierunki optymalizacji treningu i systemu szkolenia w sporcie wyczynowym: retrospekcja i perspektywy (s. 11–18). Gdańsk: AWFiS.

Ossowski, Z., Kortas, J. (2012). Wstępne badania nad wpływem rekreacyjnego treningu nordic walking na poziom zwinności i równowagi u kobiet w wieku 60-69 lat. Logistyka, 3, 1783–1789.

Ossowski, Z., Kortas, J., Prusik, K. (2012). Wstępne badania nad wpływem rekreacyjnego treningu zdrowotnego na gibkość kręgosłupa u kobiet w starszym wieku. Logistyka, 3, 1791–1789.

Ossowski, Z., Taraszkiewicz, T., Formella, M. (2012). Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 295–306.

Paśko, M., Dróżdż, R. (2012). Wybrane problemy odpowiedzialności cywilnej za rzeczy wniesione do hotelu. W: J. Grochowicz (red.), Szanse i bariery rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej (s. 463–482). Sopot: Europejska Szkoła Wyższa.

Perzyńska-Biskup, A., Biskup, L., Sawczyn, S. (2012). The views of women practising artistic gymnastics, rhythmic gymnastics and acrobatics gymnastics on their disciplines. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 4(1), 44–52. DOI: 10.2478/v10131-012-0006-z

Podrigalo, L. V. , Paškevič, S. A., Prusik, K. (2012). Analiz pitaniâ studenčeskoj molodeži vo vzaimosvâzi s osobennostâmi zdorov'â. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 6, 83–87.

Prusik, K., Prusik, K. (2012). Osnovnye zakonomernosti prepodavaniâ učebnoj discipliny "Netradicionnye metody vosstanovleniâ v fizičeskoj kul'ture i sporte". Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 4, 111–113.

Prusik, K., Prusik, K., Ermakov, S., Kozina, Ž. L. (2012). Pokazateli fizičeskogo razvitiâ, fizičeskoj podgotovlennosti i funkcional'nogo sostoâniâ pol'skih studentov. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 12, 113–122.

Ratkowski, W., Grabowska-Skorb, P., Napierała, M., Gronau, K. (2012). Biegi uliczne w Polsce - sport czy rekreacja? W: A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (red.), Proces doskonalenia treningu i walki sportowej 9 (s. 175–183). Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.

Sawczuk, M., Maciejewska-Karłowska, A., Cięszczyk, P., Zarębska, A. (2012). Ser49Gly and Arg389Gly polymorphisms of the ADRB1 gene and endurance performance. Central European Journal of Biology, 7(5), 794–800. DOI: 10.2478/s11535-012-0078-4

Sawczyn, S. (2012). Główne kierunki rozwoju gimnastyki sportowej. W: W. Moska, J. Jaszczur-Nowicki (red.), Kierunki optymalizacji treningu i systemu szkolenia w sporcie wyczynowym: retrospekcja i perspektywy (s. 73–85). Gdańsk: Wydaw. Uczelniane AWFiS.

Sawczyn, S., Jagiełło, W., Fetisov, V. I., Mishchenko, V. (2012). Interrelation between predisposition to work under different energy modes and individual characteristics of skilled wrestlers' tactical approach. Archives of Budo, 8(2), 79–86. DOI: 10.12659/AOB.882755

Šepelenko, G.P., Prusik, K., Prusik, K., Jermakov, S. S. (2012). Terminologični ponâttâ ta strukturni osoblyvosti tehniki hod'by z palycâmy. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 11, 108–112.

Ševčenko, N. I., Zajcev, V. P., Manučarân, S. V., Prusik, K. (2012). Fizičeskaâ reabilitaciâ lic, postradavših ot travmatičeskogo šoka, v usloviâh stacionara (dokliničeskaâ praktika). Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 2, 132–137.

Stankiewicz, B., Cieślicka, M., Kortas, J., Iermakov, S. S. (2012). Long-distance running as a social phenomenon. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 4, 140–149.

Stępień, P., Radzimiński, Ł., Jaskulska, E., Jastrzębski, Z. (2012). Związki korelacyjne pomiędzy wytrzymałością, szybkością i siłą u piłkarzy nożnych Kadry Narodowej U-15. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 2 (s. 9–27). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Taraszkiewicz, T. (2012). Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na agroturystykę i turystykę wiejską w województwie pomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 19, 167–178.

Taraszkiewicz, T., Kuczyński, D., Ossowski, Z., Wojdakowski, P., Formella, M. (2012). Analiza kwantytatywna zmienności struktur popytu turystycznego na podstawie statystyk odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 83, 265–277.

Tomiak, T., Niewiadomska, A., Zasada, M., Melnik, L. J., Mishchenko, V., Sawczyn, S. (2012). The long lasting effects of whole body rotation vibration in a fitness exercise program on flexibility and motor coordination in young females. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 4(4), 221–230. DOI: 10.2478/v10131-012-0022-z

Wnorowski, K., Mikołajewski, R., Radzimiński, Ł., Jaskulska, E., Jastrzębski, Z. (2012). Związki korelacyjne pomiędzy wybranymi wskaźnikami wydolności i sprawności fizycznej siatkarek plażowych. W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu 2 (s. 60–81). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa.

Wojdakowski, P., Taraszkiewicz, T., Ossowski, Z. (2012). Profilowanie turystów sportowych na przykładzie podróżujących kibiców piłki nożnej. Zeszyty NaukoweUniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 265–278.

 

2011

Barnat, W., Jastrzębski, Z., Konieczna, A., Radzimiński, Ł., Jaskulska, E., Bichowska, M. (2011). Social, educational and sports character of Football Academy in Malbork. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 3(4), 325–332. DOI: 10.2478/v10131-011-0032-2

Cięszczyk, P., Eider, J., Arczewska, A., Ostanek, M., Leońska-Duniec, A., Sawczyn, S., Ficek, K., Jascaniene, N., Kotarska, K., Sygit, K. (2011). The HIF1A gene Pro582Ser polymorphism in Polish power-orientated athletes. Biology of Sport, 28(2), 111–114. DOI: 10.5604/945117

Cięszczyk, P., Eider, J., Ostanek, M., Arczewska, A., Leońska-Duniec, A., Sawczyn, S., Ficek, K., Krupecki, K. (2011). Association of the ACTN3 R577X polymorphism in Polish power-orientated athletes. Journal of Human Kinetics, 28, 55–61. DOI: 10.2478/v10078-011-0022-0

Daniłowicz-Szymanowicz, L., Figura-Chmielewska, M., Raczak, A., Szwoch, M., Ratkowski, W. (2011). Ocena wpływu długotrwałego intensywnego wysiłku fizycznego na czynność autonomicznego układu nerwowego w grupie sportowców przygotowujących się do startu w zawodach. Polski Merkuriusz Lekarski, 30(175), 19–25.

Drobnik-Kozakiewicz, I., Sawczyn, M., Szumilewicz, A., Zarębska, A. (2011). Psychospołeczne aspekty warsztatu zawodowego instruktorów fitnessu w ich opiniach a oczekiwania uczestniczek rekreacji ruchowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 443–457.

Drobnik-Kozakiewicz, I., Sawczyn, M., Szumilewicz, A., Zarębska, A., Zapolska, J. (2011). Wpływ dwunastotygodniowego zdrowotnego treningu fitness o charakterze aerobowym (hi-lo impact aerobik) i aerobowo-siłowym (total body condition) na skład ciała i wydolność tlenową kobiet w średnim wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 547–561.

Drobnik-Kozakiewicz, I., Sawczyn, M., Szumilewicz, A., Zarębska, A., Perzyńska-Biskup, A., Zapolska, J. (2011). Wpływ dwunastotygodniowego treningu zdrowotnego TBC (total body condition) na siłę izometryczną kobiet w młodym, średnim i starszym wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 563–580.

Drobnik-Kozakiewicz, I., Sawczyn, S., Sawczyn, M., Szumilewicz, A., Zarębska, A., Zapolska, J. (2011). Analysis of motor abilities' progress among people realizing fitness activities on regular basis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 535–545.

Eider, J., Mishchenko, V., Tomiak, T., Sawczyn, S., Kuehne, T., Zasada, M. (2011). Effects of 8-week intermittent whole body vibration combined with sub-maximal resistance training on strength capacities in health-related training of young females. Polish Journal of Environmental Studies, 20(6), 1453–1464.

Ermakov, S., Kozina, Ž., Prusik, K., Hagner-Derengowska, M. (2011). Sistema fizičeskoj podgotovki lûdej zrelogo i požilogo vozrasta. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 9, 43–48.

Ermakov, S., Prusik, K., Bielawa, Ł., Stankiewicz, B. (2011). Skuteczność programu kinezyterapii mężczyzn w wieku 45-65 lat po pomostowaniu tętnic wieńcowych (CABG). Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 1, 127–129.

Ermakov, S., Ruslanov, D. V., Prusik, K. (2011). Novye tehnologii: ozdorovitel'nye upražneniâ kompleksnoj napravlennosti bez ispol'zovaniâ trenažerov. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 2, 45–49.

Głowacki, A., Ignatiuk, W., Konieczna, A., Jastrzębski, Z. (2011). Training load structure of young soccer players in a typical training microcycle during the competitive and the transition period. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 3(1), 26–33. DOI:10.2478/v10131-011-0003-7

Görner, K., Prusik, K., Michałowska, M. (2011). Influence of two diverse training programes on physical development of future long and middle distance runners. Exercitatio Corpolis - Motus - Salus: Slovak journal of sports sciences, 3(1), 67–74.

Grabowska, P., Ratkowski, W., Napierała, M., Żukow, W. (2011). Music therapy and development of sense of rhythm of a child with sight impairment. Journal of Health Sciences, 1(4), 281–290.

Grigus, I. M., Prusik, K., Prusik, K., Hagner-Derengowska, M. (2011). Metodologični osnovi fizičnoj reabilitaciï hvorih na intermituûču bronhial’nu astmu. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 5, 12–28.

Grigus, I. M., Prusik, K., Prusik, K., Hagner-Derengowska, M. (2011). Teoretiko-metodologični osnovi fizičnoj reabilitaciï hvorih na legku persistuûču bronhial`nu astmu. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 6, 30–46.

Ignatiuk, W., Rompa, P., Radzimiński, Ł., Jastrzębski, Z. (2011). Charakterystyka obciążeń treningowych piłkarzy nożnych na przykładzie wybranego tygodniowego mikrocyklu w okresie startowym. W: Z. Jastrzębski (red), Zastosowanie badań diagnostycznych w procesie treningowym i wychowaniu fizycznym (s. 49–69). Olecko: Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis.

Jans, W., Moska, W. (2011). Tenis na igrzyskach olimpijskich w latach 1896-2008. Rocznik Naukowy AWFiS Gdańsk, 21, 77–87.

Jaskulska, E., Bichowska, M., Rompa, P., Radzimiński, Ł., Bagrowski, M., Jastrzębski, Z. (2011). Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych. Rocznik Naukowy AWFiS Gdańsk, 21, 5–12.

Jastrzębski, Z., Barnat, W., Konieczna, A., Rompa, P., Radzimiński, Ł. (2011). Changes of physical capacity and soccer-related skills in young soccer players within a one-year training period. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 3(4), 248–261. DOI: 10.2478/v10131-011-0024-2

Jastrzębski, Z., Dargiewicz, R., Ignatiuk, W., Radzimiński, Ł., Rompa, P., Konieczna, A. (2011). Lactate threshold changes in soccer players during the preparation period. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 3(2), 96–104. DOI: 10.2478/v10131-011-0009-1

Jastrzębski, Z., Rompa, P., Radzimiński, Ł., Jastrzębska, A. (2011). Wydolność fizyczna i metody odnowy biologicznej wspomagające trening sportowy piłkarzy i piłkarek ręcznych. W: Z. Jastrzębski (red.), Zastosowanie badań diagnostycznych w procesie treningowym i wychowaniu fizycznym (s. 27-48). Olecko: Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis.

Jaszczur-Nowicki, J., Kruczkowski, D., Perliński, J., Moska, W. (2011). Windsurfers assessment of total physical tension during the passage of separate sites of competition route in different power of wind and the state of water surface. Acta Elbingensia, 11, 307–312.

Jurkiewicz, J., Napierała, M., Żukow, W., Cieślicka, M., Zieliński, M., Ratkowski, W. (2011). Turystyka i rekreacja w rodzinie (w opinii mieszkańców Grudziądza). W: W. Maik, M. Napierała, W. Żukow (red.), Wybrane problemy turystyki, rekreacji, fizjoterapii i ochrony zdrowia człowieka (s. 20–27). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

Kortas, J., Prusik, K., Prusik, K., Ossowski, Z., Bielawa, Ł., Wiech, M. (2011). Zmiany w profilogramach sprawności fizycznej kobiet w wieku 60-75 lat pod wpływem treningu zdrowotnego. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 10, 119–124.

Kossak, P., Radzimiński, Ł., Rompa, P., Jastrzębski, Z. (2011). Ocena sprawności fizycznej chłopców w wieku 11-12 lat na etapie nauczania podstawowego w piłce nożnej. W: Z. Jastrzębski (red.), Zastosowanie badań diagnostycznych w procesie treningowym i wychowaniu fizycznym (s. 7–25). Olecko: Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis.

Kozina, Ž., Prusik, K., Prusik, K., Gorner, K. (2011). Pedagogičeskie, rekreacionnye i reabilitacionnye osobennosti sistemy fizičeskogo vospitaniâ v integral`nom razvitii detej v vozraste 1-5 let. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 3, 84–98.

Kozina, Ż., Iermakov, S., Prusik, K. (2011). Dinamičeskaâ gimnastika dlâ novoroždennyh i grudnyh detej kak faktor aktivizacii fizičeskogo i psihofiziologičeskogo razvitiâ. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 2, 57–69.

Kozina, Ż., Iermakov, S., Prusik, K. (2011). Metodologičeskij analiz sistemy podgotovki studenčeskih basketbol'nyh komand. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 3, 60–67.

Kuczyński, D. (2011). Obszary społecznej odpowiedzialności w komunikacji marketingowej klubów sportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79, 331–345.

Kuczyński, D., Taraszkiewicz, T. (2011). Podróże poznawcze jako instrument marketingu miejsc w kontekście turystyki biznesowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 353–366.

Malesińska, Ż., Rompa, P., Radzimiński, Ł., Jastrzębski, Z. (2011). Sprawność fizyczna dzieci w wieku 11-13 lat a program nauczania lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej. W: Z. Jastrzębski (red.), Zastosowanie badań diagnostycznych w procesie treningowym i wychowaniu fizycznym (s. 87–110). Olecko: Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis.

Miščenko, V., Vinogradov, V. E., Sawczyn, S., Zasada, M., Tomiak, T. (2011). Effekty special'noj trenirovki dyhatel'nyh myšc na reaktivnye svojstva kardiorespiratopnoj sistemy v processe trenirovki kvalificirovannyh sportsmenov. Teoriâ i Praktika Fizičeskoj Kul'tury , 10, 57–60.

Mishchenko, V., Sawczyn, S., Zasada, M., Cybulska, A. (2011). Effects of the resistance training of inspiratory muscles during the health related program of exercises on aerobic working capacity in young women. Medical and Biological Sciences, 25(3), 51–58.

Napierała, M., Cieślicka, M., Muszkieta, R., Żukow, W., Ratkowski, W. (2011). Aktywność fizyczna dzieci z wybranych przedszkoli w dzielnicy Wyżyny w Bydgoszczy. W: W. Maik, M. Napierała, W. Żukow (red.), Wybrane problemy turystyki, rekreacji, fizjoterapii i ochrony zdrowia człowieka (s. 37–50). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

Napierała, M., Cieślicka, M., Muszkieta, R., Żukow, W., Ratkowski, W. (2011). Turystyka i wypoczynek osób niepełnosprawnych ruchowo w opinii pacjentów Poradni Rehabilitacji Narządu Ruchu w Nakle nad Notecią. W: W. Maik, M. Napierała, W. Żukow (red.), Wybrane problemy turystyki, rekreacji, fizjoterapii i ochrony zdrowia człowieka (s. 7–19). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

Ossowski, Z. (2011). Wpływ specjalistycznych programów ćwiczeń na poziom równowagi ciała zagrożonych upadkiem kobiet w starszym wieku. Rocznik Naukowy AWFiS Gdańsk, 21, 88–94.

Ossowski, Z., Taraszkiewicz, T. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania podejmowania aktywności sportowej i rekreacyjnej w grupie seniorów w rejonie Trójmiasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 389–404.

Ossowski, Z., Taraszkiewicz, T. (2011). Zachowania zdrowotne a aktywność ruchowa kobiet w starszym wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 521–534.

Peplińska, A., Lipowski, M., Nieckarz, Z. (2011). Career and professional development – challenges for employees and modern organizations. Polish Journal of Social Science, 6(1), 75–100.

Perzyńska-Biskup, A., Kapik-Gruca, K., Lipka-Nowak, D., Dudek, D., Sawczyn, S. (2011). Wizje przyszłości po zakończeniu kariery zawodniczej w sporcie gimnastycznym. Moloda Sportivna Nauka Ukraini = Young Sport Science of Ukraine, 4, 100–105.

Prusik, K. (2011). Kryteria ilościowe i jakościowe oceny zdrowia pozytywnego kobiet w starszym wieku. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 1, 130–134.

Prusik, K. (2011). Kryteria oceny poziomu zdrowia pozytywnego w wieloletnim procesie treningu zdrowotnego starszych kobiet. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 9, 139–143.

Prusik, K., Görner, K., Babiar, M., Prusik, K. (2011). Changes in the physical fitness of women practicing recreational nordic walking. Journal of Outdoor Activities, 5(1), 45–46.

Prusik, K., Łapszo, J., Giovanis, V., Prusik, K. (2011). Age and sex differences in leg strength in stepping up movements. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 10, 125–129.

Prusik, K., Prusik, K. (2011). Organizaciâ dvigatel'noj aktivnosti ženŝin staršego vozrasta. Teoriâ i Praktika Fizičeskoj Kul'tury, 1, 57–60.

Purzycka, D., Prusik, K.,Bohdan, M., Sroka, T., Włodarczyk, P., Marczulin, J., Drewek, K., Prusik, K., Wyrzykowski, B., Zdrojewski, T. (2011). Ocena wpływu 3-miesięcznego treningu nordic walking na ciśnienie tętnicze u kobiet po 60 roku życia. Nadciśnienie Tętnicze, 15(6), 335–340.

Ratkowski, W., Łapian, T., Napierała, M., Muszkieta, R., Żukow, W. (2011). Uzdrowisko Sopot jako miejsce rekreacji i czasu wolnego. W: W. Maik, M. Napierała, W. Żukow (red.), Wybrane problemy turystyki, rekreacji, fizjoterapii i ochrony zdrowia człowieka (s. 70–79). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

Ratkowski, W., Łapian, T., Szumilewicz, A. (2011). Sport-recreational infrastructure of Sopot. GeoJournal of Tourism and Geosites, 7(1), 115–121.

Ratkowski, W., Łapian, T., Szumilewicz, A., Żukow, W., Muszkieta, R., Napierała, M. (2011). Potrzeby rekreacyjno-ruchowe i możliwości ich zaspokojenia w kurorcie Sopot. W: W. Maik, M. Napierała, W. Żukow (red.), Wybrane problemy turystyki, rekreacji, fizjoterapii i ochrony zdrowia człowieka (s. 80–87). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

Ratkowski, W., Napierała, M., Majchrzak, K. (2011). Wiek i staż treningowy a poziom osiągnięć biegaczy - maratończyków. Sport Wyczynowy, 1, 48-52.

Ratkowski, W., Prusik, K., Napierała M. (2011). Biegi długodystansowe jako rekreacyjna forma aktywności ruchowej. Kultura Fizyczna, 1/4, 26–33.

Ruslanov, D. V., Prusik, K., Ermakov, S. (2011). Dyhatel'nye praktiki: novoe ponimanie i podhody. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 1, 106–110.

Ruslanov, D. V., Prusik, K., Prusik, K., Gorner, K. (2011). Novye tehnologii: programma ozdorovitel`nyh upražnenij s psihoèmocional`noj napravlennost`û. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 3, 134–139.

Smulskij, V., Wolska-Paczoska, B., Jagiełło, W., Sawczyn, S. (2011). The correlation of general and sport-specific preparation indices of elite female judo competitors with their age-somatic characteristics. Archives of Budo, 7(4), 233–238.

Szumilewicz, A. (2011). Multiple influences affecting the women's choice of a fitness club. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 3(1), 55–64. DOI: 10.2478/v10131-011-0006-4

Taraszkiewicz, T. (2011). Cruise Baltic Project jako przykład działań na rzecz intensyfikacji wykorzystania przestrzeni turystycznej. W: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red), Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany (s. 387–395). Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Taraszkiewicz, T. (2011). Wybrane aspekty ewolucji polityki marketingowej Grupy Kapitałowej Orbis w okresie spowolnienia gospodarczego (lata 2007-2009). Handel Wewnętrzny, 2(2), 359–366.

Taraszkiewicz, T., Kuczyński, D. (2011). Orientacja na klienta i dobre praktyki w kształtowaniu relacji na rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 151, 655–666.

Zajcev, V. P., Ermakov, S., Gorner, K., Prusik, K. (2011). Metody issledovaniâ serdečno-sosudistoj sistemy u studentov fizkul'turnogo vuza v processe rekreacionnogo otdyha. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 5, 33–44.

Zajcev, V. P., Ermakov, S., Prusik, K., Prusik, K. (2011). Metodologičeskie aspekty praktičeskogo zanâtiâ dlâ studentov na osnove kompleksov fizičeskih upražnenij reabilitacionnoj napravlennosti. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 5, 45–57.

Zajcev, V. P., Prusik, K., Ermakov, S. (2011). Fizičeskaâ rekreaciâ v strukture aktivnogo otdyha studentov. Fizičeskoe Vospitanie Studentov, 1, 68–77.

Zajcev, V. P., Prusik, K., Manučarân, S.V. (2011). Teoretičeskie i metodičeskie podhody k probleme zdorov'â studenta v algoritme rekreacionnyh meropriâtij. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, 1, 66–74.

Zasada, M., Mishchenko, V., Sawczyn, S., Lysenko, E., Vinogradov, V., Tomiak, T. (2011). Cardiorespiratory responsiveness throughout continuous strenuous physical exercise and its individualities in endurance athletes. Medical and Biological Sciences, 25(4), 55–64.

Ziółkowska, J. (2011). Turystyka kulturowa jako element strategii rozwoju na przykładzie wybranych gmin województwa pomorskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157, 1052–1061.