Ogłoszenia dziekanatu studia niestacjonarne

19,20 września dziekanat nieczynny - szkolenie - 18.09.2018

Opiekunowie I roku Fizjoterapii w roku akad 2018/19 - 14.09.2018

Terminy sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej rok akademicki 2017/18 - 06.12.2017

Jednolite studia magisterskie - terminy sesji zjazdowych - 16.11.2017